Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokous hyväksyi uuden rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme”

 

Olarin seurakunnan musiikkirippikoulu kesäkuussa 2015 Espoon Velskolan leirikeskuksessa. Jumalanpalvelus taltioitiin televisioon. Kuva: Kirkon kuvapankki/Ville Talola

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on kokouksessaan keskiviikkona 5.4.2017 hyväksynyt kirkon uuden rippikoulusuunnitelman, ”Suuri ihme”. Suunnitelma ohjaa ja tukee seurakuntia rippikoulutyössä.

Se on laadittu erityisesti ottaen huomioon nuorten ja seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Uusi rippikoulusuunnitelma korostaa rippikoulun nuorilähtöisyyttä ja nuoren osallisuutta. Nuoret ovat mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Myös perheet halutaan entistä laajemmin ottaa mukaan rippikoulun kokonaisuuteen.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Suunnitelman mukaan rippikoulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa nuorten uskoa Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Keskeiset oppimissisällöt nousevat toisaalta katekismuksesta, toisaalta nuorten elämänkysymyksistä. Sisällöistä rakennetaan laajempia teemoja, ja myös nuorille itselleen halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa sekä oppimissisältöihin että niiden käsittelytapoihin.

Suunnitelmassa korostetaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, johon rippikoulusuunnitelman nimikin, ”Suuri ihme”, viittaa. Samalla suunnitelma tuo entistä vahvemmin esiin yhteisöllisyyden, joka nähdään suomalaisen rippikoulun suurena vahvuutena.

Merkittävä muutos aikaisempaan on suunnitelman suositus siitä, että nuoret osallistuvat puoli vuotta kestävän rippikoulujakson aikana ehtoolliselle useampaan otteeseen yhdessä ohjaajiensa kanssa. Ehtoollisen merkitys opitaan nimenomaan käymällä ehtoollisella, ja samalla valmistaudutaan konfirmaatioon.

Rippikoulusuunnitelma tulee voimaan 1.5.2017. Suunnitelman mukaisesti rippikoulut pidetään viimeistään lokakuusta 2018 alkaen.