Piispainkokouksen evästys kirkolliskokoukselle: Kirkolla ei perusteita vihkioikeudesta luopumiselle

 

Kuva piispainkokouksesta tammikuulta 2016. Kuva Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kirkon on nykyisessä tilanteessa syytä säilyttää vihkioikeutensa. Näin esittää keskiviikkona 11.10.2017 kokoontunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous.

”Vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona. Selvitystä varten tuotettu kyselytutkimus osoittaa, että kirkollisella avioliittoon vihkimisellä on myös erittäin vahva kannatus niin kirkon jäsenten kuin kaikkien suomalaistenkin keskuudessa”, todetaan selvityksen saatteessa kirkolliskokoukselle.

Piispainkokous pitää tärkeänä, että kirkolliskokous ottaa selvityksen huomioon jatkotyöskentelyssään ja myös arvioi sen johtopäätöksiä esimerkiksi kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevan edustaja-aloitteen (1/2017) käsittelyn yhteydessä. Piispainkokouksen laatimassa saatteessa korostetaan myös, että selvityksen johtopäätökset eivät ole esityksiä kirkolliskokoukselle.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

”Asiaa koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee pitää johtavana periaatteena sitä, että näkemyserot suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien avioliittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi”, saatteessa muistutetaan.

Kirkolliskokous pyysi marraskuussa 2016 piispainkokousta selvittämään yhdessä kirkkohallituksen kanssa vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia kirkolle. Piispainkokous päätti pyytää selvityksen ulkopuoliselta selvityshenkilöltä, professori emerita Eila Helanderilta laajana kartoituksena avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille ja kirkon eri vaihtoehdoista. Helander luovutti selvityksen piispainkokoukselle 6.9.2017. Kirkolliskokous kokoontuu 6.–9.11.2017.

Kirkon viestintä