Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispa Seppo Häkkinen: Vihkioikeudesta luopuminen vähentäisi työpaikkojen määrää

 

Kuva: Hannu Korpela

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen totesi Ylen haastattelussa, että mikäli kirkko luopuu vihkimisoikeudesta, se tarkoittaa, että työtehtävät vähenevät monelta suntiolta, papilta ja kanttorilta.

Avioliittoja solmittiin reilu 24 700 vuonna 2015. Niistä noin puolet kirkossa. Kirkkohäiden suosio on ollut tasaisesti laskussa viime vuosina. Edelleen aviopareista noin 12 000 valitsee vuosittain kirkollisen vihkimisen. Jos kirkko luopuu vihkimisoikeudestaan, mitä muun muassa Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen on esittänyt, tarkoittaa se selvää työtehtävien vähenemistä eli työttömyyttä.

”Kyse on monella tavalla varsin merkittävästä asiasta. Toimitusten loppumisella olisi heti ihan konkreettisia vaikutuksia pappien, kanttoreiden, suntioiden ja muun henkilökunnan työmäärään ja sitä kautta työllisyyteen”, Seppo Häkkinen sanoo Ylen haastattelussa.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

– Myös kirkon tiloilla olisi vähemmän käyttöä.

Keskustelu vihkioikeudesta on noussut, kun sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan maaliskuun alussa. Viime viikolla piispainkokous päätti teettää selvityksen siitä, mitä seurauksia vihkioikeudesta luopumisella olisi.

Häkkisen mukaan seurakuntalaisten suhde kirkkoon muuttuisi voimakkaasti, jos kirkkohäät loppuisivat. Kirkolliset toimitukset ovat monelle suomalaiselle tärkeä syy kuulua kirkkoon.

Piispainkokouksen käynnistämässä selvitystyössä vihkioikeuskysymystä on määrä selvitellä varsin laaja-alaisesti.

– On otettava huomioon, että variaatioita on asiassa monta. Nykyinen tilanne voi säilyä, tai sitten kirkko voi luopua kaikista avioliittoon liittyvistä toimituksista.

Häkkisen mukaan on joka tapauksessa väistämätöntä, että avioliittolain muutos aiheuttaa voimakkaita jännitteitä kirkon sisällä.

– Jännitteitä se on aiheuttanut jo nyt.