Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Piispa Jolkkonen: Uskonkappaleilla ei tarkoiteta ”pelkkää fiilistelyä”

 

Jari Jolkkonen. Kuva: Hannu Keränen/Kirkkopäivät

Kuopion piispa, dosentti Jari Jolkkonen puhui uskon ja tieteen suhteesta Areiopagi-verkkolehden järjestämässä seminaarissa 14.1.

Jari Jolkkonen esitteli omassa puheenvuorossaan neljä eri mallia, joiden avulla tieteen ja uskon suhdetta on ollut tapana kuvata. Ristiriita-mallin mukaan usko ja tiede ovat ristiriidassa keskenään. Erillisyyys-mallissa tiede ja usko nähdään kokonaan itsenäisinä ja toisistaan riippumattomina. Yhtenevyys-mallissa tiede ja usko palautuvat lopulta samaan totuuteen. Vuoropuhelu-mallissa tieteen ja uskon nähdään puhuvan samasta todellisuudesta, vaikkakin itsenäisesti.

Jolkkosen mukaan esimerkiksi Suomen ev.-lut. kirkossa teologien parissa on ollut vallalla erillisyys-malli.

Fida Neliöb. vkot 49-50. MJa

– Siinä pääsee helpolla jakamalla todellisuuden kahtia, uskontoon ja tieteeseen, niin ettei näiden keskinäisellä suhteella tarvitse vaivata mieltä, ei keskustella eikä tarkistaa omia käsityksiään, Jolkkonen kuvasi.

Malli on kuitenkin Jolkkosen mukaan ongelmallinen, sillä tuntuu oudolta ajatella, että teologiset ja luonnontieteelliset väitteet puhuisivat kokonaan eri todellisuuksista.

– Lisäksi on historiallisesti aivan liian kaventava rajata kristillinen puhe koskemaan vain mielen sisäisiä kokemuksia ja merkityksiä. Jo uskontunnustuksen ensimmäinen lause esittää tosiasiaväitteen maailmasta: Jumala on maan ja taivaan Luoja. Toinen uskonkappale edellyttää ihmisluonnon langenneisuuden. Kolmas uskonkappale puhuu konkreettisesta seurakunnasta, ruumiin ylösnousemuksesta ja niin edelleen. Ei niillä pelkkää fiilistelyä tarkoiteta, Jolkkonen totesi.

Itse hän sanoi kannattavansa vuoropuhelumallia, jota on kutsuttu myös ”osittaiseksi päällekäisyysmalliksi”.

– Siinä molemmat puhuvat samasta todellisuudesta, vaikka ovatkin itsenäisiä. Joskus luonnontiede haastaa teologian, joskus teologia luonnontieteen, joskus taas molemmat näyttävät kapuavan eri polkua samalle kukkulalle, Jolkkonen sanoi.

Areiopagi-verkkolehti on luonnontieteen, filosofian ja teologian suhteisiin keskittyvä verkkolehti. Sen järjestämä seminaari on käynnissä Helsingin yliopiston päärakennuksella 14.–15. tammikuuta. Seminaarin pääpuhuja on professori Alister McGrath Oxfordin yliopistosta.

 
artikkelibanneri Uusi Tie

Aiheet