Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Pappisoikeudet pois viideltä Lähetyshiippakunnan pastorilta

 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 8.4.2015 määrännyt viisi hiippakunnan pappia menettämään pappisoikeutensa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Lakimiesasessori Matti Mäkisen mukaan erotetut papit ovat toimineet vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupaustaan toimiessaan Lähetyshiippakunnan palveluksessa. Lähetyshiippakunnasta kerrotaan, että erotetut papit jatkavat vastakin pastorin työtä Lähetyshiippakunnan seurakuntien palveluksessa.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määräsi lähetyshiippakunnan pappeina toimivat Sakari Korpisen, Miika Niemisen, Anssi Simojoen, Markku Sumialan ja Martti Vaahtorannan menettämään pappisvirkansa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Erotetut papit toimivat Luther-säätiön perustaman Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan tehtävissä.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta perustettiin maaliskuussa 2013. Se on rekisteröimätön yhdistys, joka on vihkinyt palvelukseensa pappeja ja oman piispan. Muodollisesti se ei ole järjestäytynyt omaksi kirkokseen.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Lähetyshiippakunnasta kerrotaan, että erotetut papit jatkavat vastakin tätä työtä Lähetyshiippakunnan seurakuntien palveluksessa.

– Heiltä ei ole otettu pois pappisoikeutta meidän seurakunnissamme. Meidän puoleltamme kutsu toimia pastorin virassa pysyy, vaikka heillä ei olekaan enää lupaa toimia papillisissa tehtävissä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, Lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies toteaa.

Pappisoikeuden menettäneet papit toteavat, että he eivät ole pettäneet pappisvalaansa.

”Ei ekumeenista sopimusta” 

Arkkihiippakunnan tiedotteen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat katsovat, että papin toimiminen lähetyshiippakunnan tehtävissä on ristiriidassa papilta odotettavan lojaalisuuden ja pappislupauksen kanssa. Siksi piispojen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ei voi kuulua lähetyshiippakunnan papistoon.

Aiemmin kolme lähetyshiippakunnan pappia on menettänyt pappeutensa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tampereen tuomiokapituli on erottanut kaksi hiippakunnan pappia, Matti Väisäsen ja Risto Soramiehen. Oulun tuomiokapituli on erottanut lähetyshiippakunnan dekaanina työskennelleen papin.
”Toimiminen lähetyshiippakunnan pappina on vastoin pappisviran velvollisuuksia ja sitä pappislupausta, jonka nämä papit ovat antaneet, kun heidät on vihitty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeiksi”, toteaa lakimiesasessori Matti Mäkinen.

”He ovat käytännössä siirtyneet toisen kirkon palvelukseen, eikä meidän kirkollamme ole sellaista ekumeenista sopimusta Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan kanssa, joka mahdollistaisi pappien vastavuoroisen palvelemisen. Esimerkiksi Englannin anglikaanikirkon kanssa sellainen sopimus on”, arkkihiippakunnan tiedotteessa perustellaan.

Piispa Kaarlo Kalliala korostaa, että tuomiokapituli otti ratkaisussaan kantaa nimenomaan papin toimimiseen toisessa kirkossa. ”Päätös ei ole kannanotto Korpisen, Niemisen, Simojoen, Sumialan ja Vaahtorannan uskoon”, piispa Kalliala toteaa. ”On sääli, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei heille tällaisena kelpaa”, piispa Kalliala sanoo arkkihiippakunnan tiedotteessa.

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie