Osa kristillisistä kansanopistoista aloittaa ensi syksynä uuden, maksuttoman Opistovuosi-koulutuksen – oppivelvollisuuden laajentuessa

 

Kuva Karkun evankeliselta opistolta: Matti Rusama

Uusi laki velvoittaa nyt yhdeksännen luokan päättävät nuoret hakeutumaan koulutukseen. Kansanopistot tarjoavat heille Opistovuotta, johon voi yhdistää raamattuopintojakin.

Suomessa oppivelvollisuus laajenee elokuun alusta lähtien niin, että sitä jatketaan 18 ikävuoteen asti. Ensimmäisen kerran uudistus koskee perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria eli pääosin vuonna 2005 syntyneitä.

Monet yhdeksäsluokkalaiset ovat perinteisesti hakeutuneet ammattikouluihin ja lukioihin. Niiden vaihtoehdoksi tulee nyt myös yhden lukuvuoden mittainen Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus, jota kansanopistot paraikaa suunnittelevat.

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Lakiuudistuksen myötä toisen asteen koulutuksesta tulee laajennetun oppivelvollisuuden piirin kuuluvalle opiskelijalle maksutonta.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhdeksännen luokan jälkeen voi viettää kokonaisen lukuvuoden ilmaiseksi – asumisineen ja ruokailuineen – vaikkapa kristillisessä kansanopistossa.

Opistovuosi oppivelvollisille -koulutusta alkavat ensi syksynä järjestää esimerkiksi Sastamalassa sijaitseva Karkun evankelinen opisto ja Ryttylässä sijaitseva Kansanlähetysopisto.

Ohjausta ja toimintaa

Karkun evankelisessa opistossa ensi elokuussa alkavan Opistovuosi-koulutuksen suunnittelu on paraikaa meneillään.

– Teemme siitä kokonaisuutta, joka on perinteiseen peruskouluopiskeluun verrattuna toiminnallisempaa. Nuorelle on tarjolla yhteisöllisyyttä, henkilökohtaista ohjausta sekä erityyppisiä projekteja ja tapahtumatuotantoja, kertoo rehtori Marja Koskenniemi.

Opistovuosi-koulutuksen sisällöstä suuri osa on suuntautumisopintoja, joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan.

Niitä kansanopistot järjestävät omien vahvuuksiensa ja arvojensa mukaan. Karkun Opistovuosi-koulutuksessa voi tahtoessaan korottaa peruskoulun arvosanoja, valmentautua lukio-opintoihin ja osin tehdäkin niitä, kasvattaa erä- ja luontotietouttaan, mutta myös opiskella Raamattua ja nuorisotyönohjausta.

Kaikissa Opistovuosi-koulutuksissa ympäri Suomen kasvatetaan nuorten taitoja arjessa, opiskelussa, itsetuntemuksessa, työelämässä, vuorovaikutuksessa, viestinnässä, matematiikassa, ongelmanratkaisussa ja urasuunnittelussa valtakunnallisen opetussuunnitelman yhteisten osien mukaisesti. Lisäksi on luvassa oppia aktiivisesta kansalaisuudesta.

– Opistovuosi on hyvä ratkaisu niille nuorille, joilla tulevaisuuden suunta ei ole vielä varmistunut tai jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion.

Kansanopistot valmistelevat paraikaa omia Opistovuosi-koulutuksen opetussuunnitelmia ja ne ovat kuluvan kevään aikana luettavissa mm. ePerusteet-palvelusta.

– Uudesta koulutuksesta on tullut jonkin verran tiedusteluja – ja muutama hakemuskin on jo tullut, kertoo Koskenniemi.