Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Ortogafialtaan uudistettu koltansaamenkielinen Johanneksen evankeliumi julkaistaan Saamelaisten kirkkopäivillä

 

Tänään alkavilla Saamelaisten kirkkopäivillä Inarissa julkaistaan ortografialtaan tarkistettu koltansaamenkielinen käännös Johanneksen evankeliumista. Alkuperäinen käännös on vuodelta 1988.

Ortografisesti uudistetun koltansaamenkielisen Johanneksen evankeliumin valmistuminen on merkittävä asia meille. Kieliasultaan tarkistettu käännös lisää käyttöä ja parantaa kolttasaamelaisten yhdenvertaisuutta muiden kieliryhmien kanssa. Kirkollinen elämä tulee paremmin osaksi kieliympäristöä. Toivottavasti myös koko Raamattu saadaan tulevaisuudessa koltansaameksi, sanoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Saamelaisten kirkkopäivät kokoaa saamelaisia vahvistamaan omaa jumalanpalveluselämäänsä joka neljäs vuosi. Kirkkopäivillä edistetään myös saamen kielten asemaa ja niiden käyttöä kirkossa.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Kolttasaamelaisille kuin myös muille saamelaisvähemmistöille omakielinen raamatunteksti on tärkeä asia. Vuonna 2019 pipliaseurat julkaisivat uuden pohjoissaamenkielisen koko Raamatun käännöksen, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton, vahvistanut kielenpuhujien identiteettiä sekä hengellistä elämää. Koltansaamenkielisellä julkaisulla on erityinen merkitys, koska koltansaame on uhanalainen kieli. Valtaosa sen puhujista asuu Suomessa, ja siksi juuri suomalaisilla on keinot julkaista ja päivittää Raamatun kirjoja koltansaameksi.

”Evankeliumin kuuleminen omalla äidinkielellä ei ole tänäkään päivänä saamelaisille itsestäänselvyys. Pienimmistä kieliryhmistä alkaa olla vaikeaa löytää esimerkiksi kielenkääntäjiä ja siksi saamen kielten parissa tehtävä kielenelvytystyö on kriittisen tärkeää juuri nyt. Uskon, että kirkkopäivät antavat omalta osaltaan tukea ja vahvistusta tuolle työlle ja muistuttavat sen tärkeydestä”, sanoo kolttasaamelainen pappi Mari Valjakka Ivalosta.

Johanneksen evankeliumin alku ortografialtaan uudistetussa käännöksessä.

Sysäys digitaalisen tavoitteen kautta

Sysäys uuden, ortografialtaan tarkistetun Johanneksen evankeliumin tekemiseen tuli tarpeesta saattaa alkuperäinen käännös digitaaliseen muotoon. Suomen Pipliaseurassa ryhdyttiin vuosi sitten tutkimaan, miten vuonna 1988 julkaistu Johanneksen evankeliumi koltansaameksi saataisiin Raamattu.fi-sivustolle ja Piplia-sovellukseen.

Alkuperäinen käännös koltansaameksi oli 1980-luvulla kirjoitettu harvinaisella, kaikki koltansaamen 36 aakkosta sekä erikoismerkkejä sisältävällä kirjoituskoneella, eikä mitään sähköistä tiedostoa ollut olemassa.

Työn edetessä havaittiin, että yli 30 vuoden aikana koltansaamen oikeinkirjoitus oli muuttunut, joten tekstiä ei haluttu julkaista uudelleen sellaisenaan. Tekstin oikeinkirjoitus päivitettiin vastaamaan nykyistä tapaa kirjoittaa koltansaamea. Samassa yhteydessä korjattiin joukko havaittuja painovirheitä.

”Näiden lisäksi huomattiin, että muutamassa kohdassa käännös oli poikkeuksellinen ja luultavimmin virheellinen. Näissä kohdissa tekstin sisältöä hieman korjattiin vastaamaan sitä, mitä kreikankielisessä tekstissä todellisuudessa lukee. Käännöksen asiasisältöä ei kuitenkaan varsinaisesti lähdetty tarkistamaan uudelleen”, sanoo Pipliaseuran raamatunkäännöstyön johtava asiantuntija Seppo Sipilä. Päätavoitteena oli edelleen saattaa vuoden 1998 käännös jaeltavaksi digitaaliseen muotoon.

Suomen Pipliaseura vastasi projektista. Koltansaamenkielisen tarkistuksen käännökselle teki Oulun yliopiston koltansaamen yliopisto-opettaja Miika Lehtinen.

Alkuun erillisenä vihkona

Ortografialtaan uudistettu Johanneksen evankeliumi koltansaameksi julkaistaan painettuna. Teksti on saatavilla myös Raamattu.fi-verkkosivustolla ja Piplia-sovelluksessa, mutta työ koltansaamenkielisen merkistön viimeistelemiseksi tässä ympäristössä jatkuu vielä.


Lue lisää

Tiedote koltansaamen kielellä
Saamelaisilla kirkkopäivillä tulistellaan yhdessä, blogikirjoitus Mari Valjakka
”Koltansaame on uhanalainen kieli” – Johanneksen evankeliumin koltannos ilmestyy, blogikirjoitus Seppo Sipilä

 
Pipliaseura artikkeliban. 21.3.-