Ortodoksisen teologian opinnot kasvattaneet suosiotaan

 

Ortodoksisen teologian opinnot kiinnostavat yhä useampaa yliopistoon teologiaa opiskelemaan pyrkivää hakijaa. Hakijapulasta kärsinyt Joensuun itäisen teologian linja on kääntänyt hakijamääränsä nousuun.

Teologian kandidaatin ja maisterin tutkintoon Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun haki kevään yhteishaussa yhteensä yli 50 hakijaa.

Itäistä eli ortodoksista teologiaa voi opiskella ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Vuosi sitten ortodoksisen teologian opintoihin tavoitteli 34 hakijaa, mikä sekin on aiempia vuosia enemmän.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

Tämän kevään 51:stä hakijasta 27 pyrki teologin suuntautumisvaihtoehtoon, 19 opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon ja viisi kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoon.

Tieto opintonsa aloittavien uusien teologiopiskelijoiden määrästä selviää kesän jälkeen, kun opiskelemaan hyväksytyt ilmoittavat, ottavatko tarjottavan opiskelupaikan vastaan.

Teologiaa voi Suomessa opiskella kolmessa eri yliopistossa. Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa on omat teologiset tiedekuntansa. Itä-Suomen yliopistossa teologian laitos on osa filosofista tiedekuntaa.

Kuhunkin yliopistoon järjestetään erilliset valintakokeet. Helsingin teologinen tiedekunta nauttii hakijoiden keskuudessa suurinta suosiota. Viime keväänä Helsingin yliopistoon teologisiin opintoihin haki runsaat 700 opiskelijaa, joista neljännes pääsi aloittamaan opintonsa.