Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

Kati Tervo-Niemelä on tuore Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori

 

– Yksinkertaisesti sanottuna tutkimusteni kohde on arjen teologia, tiivistää tuore käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä

Arjen uskonnollisuutta ja teologian ja kohtaamisen ilmiöitä paljon tutkinut Kati Tervo-Niemelä on nimitetty Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professoriksi maaliskuun alusta alkaen.

TT, KM, dosentti Kati Tervo-Niemelä on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1997 ja kasvatustieteen maisterin ohjauksen koulutusohjelmassa Joensuun yliopistossa vuonna 1997. Teologian tohtoriksi hän on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 1999. Dosentuurin Tervo-Niemelä on saanut vuonna 2002 Helsingin yliopistosta.

Kati Tervo-Niemelä on aiemmin työskennellyt Helsingin yliopiston kirkkososiologian ma. professorina ja yliopistonlehtorina sekä Kirkon tutkimuskeskuskeskuksen tutkijana. Tervo-Niemelän tutkimuksen keskiössä on eri tavoin arjen uskonnollisuuden ja teologian ja kohtaamisen ilmiöt, kuten kirkosta eroaminen; nuorten ja nuorten aikuisten uskonnollisuus; sukupolvien muutos ja uskonnollisuus; ammatillinen kasvu ja työhyvinvointi kirkon työssä; kuolemanpelko ja uskonto sekä kohtaaminen ja merkityksellisyys kirkon työssä.

Perheniemi neliöb. 1.9.- MJa

Kati Tervo-Niemelä on toiminut useissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Hän on myös vetänyt laajoja kotimaisia tutkimushankkeita kuten Teologiksi kasvamassa (2009–2013) ja Rippikoulu, nuoret ja tulevaisuus (2006–2009).

Muuttuvan uskonnollisuuden tutkija

– Yksinkertaisesti sanottuna tutkimusteni kohde on arjen teologia, tiivistää tuore käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä tutkimusintressejään.

Kiinnostuksesta arkeen kielivätkin Tervo-Niemelän julkaisut. Hän on lähestynyt muuttuvaa yhteiskuntaamme muun muassa kirkon työntekijöiden, seurakuntalaisten, kirkosta eronneiden, rippikouluikäisten ja median näkökulmasta. Punaisena lankana kaikissa luonnollisesti uskonnollisuus.

– Tutkimusalueeni on hyvin ihmisläheistä ja arkeen liittyvää. Parhaillani teen tutkimusta kuolemanpelosta ja erityisesti siitä, miten eri tavoin uskonnollisuus voi olla yhteydessä kuolemanpelkoon – sekä sitä synnyttävänä että siltä suojaavana.

Tervo-Niemelä kuvailee haluavansa tuoda ilmi sen, miten uskoa tuodaan todeksi ja millaisena se näyttäytyy erilaisille ihmisille. Myös kirkon työntekijöiden asenne omaan ammattiinsa ja siihen, mitä he haluavat työnsä kautta antaa seurakuntalaisille, kiinnostaa häntä.

– Teologiakin pitäisi nähdä alati muuttuvana asiana, alati elävänä ja arjessa rakentuvana. Maailma ja yhteiskuntamme muuttuu niin nopeaa vauhtia, ettei teologiaakaan pidä ajatella paikallaan pysyvänä käsitteenä.

Kirkko on parhaillaan haastavassa tilanteessa.

– Uskonnollisiin yhteisöihin kuuluminen ei ole enää itsestään selvää, joten kirkonkin on etsittävä itselleen uudenlainen rooli. Se muutos on kiinnostava tutkimuskohde.

Tervo-Niemelä teki aikanaan väitöskirjansa teologien uravalinnoista ja heidän kutsumustietoisuudestaan. Sillä tiellä hän kokee yhä olevansa.

– Pidän itse siitä, että voin liikkua muidenkin tieteiden rajapinnoilla. Omat tutkimukseni lähestyvät teologian alan tutkimuskysymyksiä sosiologisesta, kasvatustieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta.

 

Tervo-Niemelä kertoo olevansa myös intohimoinen opettaja.

– Kyllä suurimmat odotukseni liittyvät uudessa työssäni erityisesti opetustyöhön sekä tutkimusten ohjaamiseen. Täällä on juuri sopivankokoinen opiskelijayhteisö, ja odotan todella paljon, että pääsen täällä opetustöihin p