Nordea perustelee seurakuntayhdistyksen asiakkuuden katkaisemisaikeita rahanpesu- ja terrorismilaeilla

 

Nordea ei halua ottaa vastaan käteistalletuksia Malmin Saalem -seurakunnalta. Se katsoo, että yhdistys tarvitsee rahankeräysluvan. Pankki oli jo katkaisemassa viitisenkymmentä vuotta kestäneen asiakassuhteen. Kuvituskuvassa Nordean Hyvinkään konttori. (RV-arkisto)

Yhdistyksen on pankin mukaan joko hankittava rahankeräyslupa tai rekisteröidyttävä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.

Helsinkiläisen Malmin Saalem -seurakunnan taustayhdistys Malmin Saalem Lähetys ry sai maaliskuun puolessa välissä yllättävän puhelun.

Liikepankki Nordea ilmoitti, että se on lopettamassa yhdistyksen tilin sekä siihen liittyvät kortit ja muut palvelut muutaman viikon kuluessa.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Asia vahvistui, kun Nordea lähetti asiasta yhdistykselle kirjeen. Kirjeessä viitataan tilin yleisiin ehtoihin, joiden mukaan pankilla on oikeus tilin lopettamiseen, ”jos tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu on rikkonut olennaisesti tilisopimukseen perustuvia velvoitteita tai pankilla on perusteltua syytä epäillä, että tiliä käytetään lain tai viranomaisten antamien ohjeiden vastaiseen toimintaan”.

Laki on muuttumassa

Nordea antoi puhelussa ymmärtää, että se edellyttää Malmin Saalem Lähetys ry:n hakevan rahankeräyslupaa toimintansa taustalle.

– Tämä tuntuu kummalliselta. Emme edes saisi nykyoloissa keräyslupaa hengellisen toiminnan keräyksiin, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Leevi Koponen sanoo.

Rahankeräyslaki on muuttumassa viimeistään vuodenvaihteessa. Uudessa laissa aatteelliset yhdistykset, seurakuntayhdistykset mukaan lukien, saavat suorittaa toiminnassaan rahankeräysta, myös kolehdiksi nimettynä.

Malmin Saalem antoi muutoksen tiedoksi Nordealle, mutta pankki on pysynyt kannassaan: yhdistyksen on joko hankittava keräyslupa tai rekisteröidyttävä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, Malmin tapauksessa liityttävä jäsenseurakuntana Suomen Helluntaikirkkoon.

Myös OP torjui yhdistyksen

Malmilla pohdittiin, että kenties tilanne vaatii yhdistyksen siirtymistä toisen pankin asiakkaaksi.

Keskustelut asiasta aloitettiin Osuuspankin kanssa. Myös OP tuli kuitenkin siihen tulokseen, ettei se halua Malmin Saalem Lähetys ry:tä asiakkaakseen.

Tällä hetkellä yhdistyksen tili Nordeassa on yhä toiminnassa, ja keskustelujen tuloksena asiakkuuden katkaisuprosessi on pysäytetty. Nordea odottaa kuitenkin yhdistyksen päätöstä, miten se aikoo edetä asiassa. Nordean vaatimus on ennallaan: yhdistyksen on joko haettava keräyslupa tai muututtava uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.

Tyly ilmoitus

Nordea ei enää ota vastaan käteistä rahaa, edes seteleitä, yhdistyksen pankkitilille. Seurakunta on ongelmallisessa tilanteessa, koska sen täytyy maksaa työntekijöiden palkat ja seurakunnan kulut, mutta se ei pysty tallettamaan kolehdista saatuja käteisvaroja tililleen.

Yhdistyksen saaman kirjeen allekirjoitajana on yleisluontoisesti Nordea Bank Oyj. Kirjeessä ei ole nimetty yhteyshenkilöä tai asian käsittelijää pankin puolella, ainoastaan pankin valtakunnallisen yritysasiakaspalvelun puhelinnumero.

– Kyllä tämä todella tylyltä tuntuu. Olemme olleet Nordean tai sen edeltäjien asiakkaita jo viitisenkymmentä vuotta, puheenjohtaja Leevi Koponen sanoo.

 

Nordea: ”Kyse on pankin lakisääteisestä velvollisuudesta”

Ristin Voitto kysyi Nordealta sähköpostitse, miksi se haluaa katkaista asiakassuhteensa Malmin Saalemin yhdistykseen, epäileekö se yhdistystä esimerkiksi rahanpesusta, ja onko pankin vastaavanlaisten asiakkaiden varauduttava samanlaiseen kohteluun tulevaisuudessa.

– Pankkisalaisuuden nojalla emme voi kommentoida yksittäiseen asiakassuhteeseen liittyviä seikkoja, Maria Tomminen Nordean viestinnästä kirjoittaa.

– Nordealla on lain mukaan velvollisuus tuntea asiakkaansa. Ajan tasalla olevat tiedot turvaavat asiakasta, minkä lisäksi pankkeja velvoittavat monet lait. Päivitämme asiakastietoja jatkuvasti.

– Laissa on listattu tarkasti mitä tietoja esimerkiksi yhdistyksistä pankilla pitää olla, ja näitä noudatamme. Joskus pankin kysymykset saattavat vaikuttaa asiakkaiden mielestä ylimitoitetuilta. Kyse on kuitenkin pankin lakisääteisen velvollisuuden hoitamisesta, jota ei voida ohittaa.

– Pankin on aina toimittava lainsäädännön mukaisesti, ja tämä edellyttää että myös asiakkaamme toimivat voimassa olevan lainsäädännön mukaan ja että asiakkailla on myös lainsäädännön velvoittamat luvat, Tomminen kirjoittaa.

Mihin lainkohtiin Nordea tässä tarkalleen viittaa?

– Lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 3 luku 3§, ja 1 luku 7§, Tomminen kirjoittaa.