Näitä tekoja pappikaan ei pysty antamaan anteeksi?

 

Kuva: Kirkon kuvapankki, Teemu Junkkaala

Osalle pro gradu –tutkimukseen osallistuneista suomalaispapeista oli mahdotonta antaa anteeksi insestiä ja muuta lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Itä-Suomen yliopistossa valmistui kesäkuussa pro gradu –tutkimus anteeksiannosta.

Auli Halmeen tutkimukseen osallistui viisi evankelis-luterilaisen kirkon pappia, jotka työskentelivät seurakuntapappina tai sairaalasielunhoitajana. Alueellisesti nämä miehet ja naiset olivat Tampereen ja Kuopion hiippakunnista.

SRO-ARK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: Mitä ihminen voi antaa anteeksi toiselle ihmiselle? Miten anteeksiantaminen tapahtuu ja mikä on siinä hengellisyyden osuus?

Halme toteaa tutkimuksensa tiivistelmässä, että pappien mukaan loukkauksia, joihin liittyy häpäiseminen, on vaikeaa tai jopa mahdotonta antaa anteeksi toiselle ihmiselle. ”Häpäiseminen rikkoo ihmisen kaikkein arvokkainta sisintä osaa, sielua, ja samoin myös häpäisyn anteeksianto lähtee syvältä ihmisen sisimmästä.”

”Yksittäisinä tekoina näyttäisi olevan jopa mahdotonta antaa anteeksi insestiä ja muuta lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Myös lapsen murha, murha, rattijuopon yliajamaksi joutuneen lapsen kuolema ja hengellinen väkivalta ovat pappien mukaan vaikeita tai jopa mahdottomia antaa anteeksi.”

Auli Halme teki käytännöllisen teologian alaan kuuluvan pro gradunsa kvalitatiivisena kyselytutkimuksena, jonka aineisto kerättiin haastatteluilla ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

”Tulosten perusteella voi sanoa, että anteeksianto on monimutkainen asia, johon ihmiset suhtautuvat yksilöllisesti.”

”Osa papeista oli sitä mieltä, että ihminen ei vaillinaisena lainkaan pysty täydelliseen anteeksiantoon, osa oli taas sitä mieltä, että ihminen voi antaa anteeksi lähes kaiken. Yksi papeista totesi, että joku voi antaa anteeksi ja joku ei voi antaa anteeksi.”

Halmeen mukaan tuloksissa tuli esiin myös yleisempiä anteeksiantoon liittyviä asioita.

”Anteeksianto on pappien mukaan aina prosessi ja kun asia on riittävästi käsitelty, on mahdollista antaa anteeksi. Anteeksianto tuo pappien mukaan vapauden, rauhan ja hyvän olon, jolla on terveydellisiä vaikutuksia.”

”Sellaisten tekojen osalta kuten insesti ja seksuaalinen hyväksikäyttö, joita ei olisi mahdollista antaa anteeksi, anteeksianto voidaan jättää yksin Jumalan päätettäväksi. Asia tulee kuitenkin käsitellä ennen tätä.”

lähde: Auli Halmeen pro gradu Papin näkemyksiä anteeksiannon kaarisillalta Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla