Mikkelin hiippakunnan piispanvaali toimitetaan 25.5.2023

 
Punatiilinen kirkkorakennus taustalla sininen taivas ja pilviä

Mikkelin hiippakunnan uusi piispa vihitään virkaansa Mikkelin tuomiokirkossa 3.9.2023. Kuva: Sari Savela

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi istunnossaan tänään 11.10.2022 piispanvaalin toimitettavaksi torstaina 25.5.2023.

Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on perjantai 16.6.2023.

Piispanvaalissa on yli 1000 valitsijaa

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Mikkelin hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on 556.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Maallikkovalitsijoita ovat Mikkelin hiippakunnasta valitut kahdeksan kirkolliskokousedustajaa, Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori. Näiden äänioikeutettujen lisäksi seurakunnat valitsevat 531 maallikkovalitsijaa siten, että jokaisesta 38 seurakunnasta valitaan ensin yksi maallikkovalitsija, minkä jälkeen loput 493 maallikkovalitsijaa valitaan suhteessa seurakuntien väkimäärään.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat istunnossaan 21.12.2022.

Ehdokasasettelusta päätetään 21.12.2022

Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa. Tuomiokapitulin istunnossa 21.12.2022 päätetään ehdokasasettelun ajasta sekä vaalikeskusteluiden aikataulusta. Vaalikeskusteluita voi seurata paikan päällä tai verkon välityksellä.

Mikkelin hiippakunnan nykyinen Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1.9.2023. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Mikkelin tuomiokirkossa sunnuntaina 3. syyskuuta.