Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Maailman suurin luterilainen kirkko ja homoseksuaalisuus

 

Etiopian evankelinen kirkko Mekane Yesus vietti tammikuussa 50-vuotisjuhliaan Addis Abebassa.
Kuva: Erkki Helminen/Kirkon kuvapankki

Etiopian Mekane Yesus -kirkko katkaisi reilu neljä vuotta sitten välit Yhdysvaltojen ja Ruotsin luterilaisten kirkkojen kanssa, kun kyseisissä kirkoissa tehtiin päätös vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Teksti: Esko Siljanen

Etiopian Evankelinen Mekane Yesus kirkko on tällä hetkellä yli kahdeksalla miljoonalla jäsenellään maailman suurin luterilainen kirkko. Kirkko kasvaa edelleen kahdeksan prosentin vuosivauhtia. Kirkon kasvun lisäksi se on muille luterilaisille kirkoille esimerkkinä myös rohkealla ja itsenäisellä linjauksellaan suhteessaan homoseksuaalisuuteen. Runsaat neljä vuotta sitten kirkon yleiskokous, joka kokoontuu neljän vuoden välein ja käyttää kirkon korkeinta päätösvaltaa, teki päätöksen katkaista viralliset yhteydet Amerikan evankelisluterilaisen kirkon (ELCA) ja Ruotsin luterilaisen kirkon (Church of Sweden) kanssa. Syynä oli kyseisten kirkkojen päätös vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Päätöstä edelsi perusteellinen pohdinta ja rukous

Mekane Yesus kirkko ei tehnyt tuota päätöstä kevyin perustein. Päätöstä edelsi vakava ja perusteellinen teologinen pohdinta ja rukous. Ainakin kolmelta kirkon korkeimman oppilaitoksen, Mekane Yesus seminaarin, opettajalta pyydettiin asiaa koskeva teologinen selvitys. Nämä kolme teologia olivat pastori Bulti Fayissa, joka toimii seminaarin eksegeettisen linjan vastaavana opettajana, tohtori Misgana Matheos, joka tuolloin toimi teologisen osaston dekaanina, sekä tohtori Bruk Aijelu, joka toimii nykyisin koko Mekane Yesus seminaarin rehtorina. Kaikki kolme totesivat selvityksessään, että samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkiminen ei ole raamatun mukaan oikein eikä kristilliselle kirkolle hyväksyttävää.[1] Yleiskokouksen päätöstä seuraavassa kirjeessään Amerikan ja Ruotsin luterilaisten kirkkojen johtajille Mekane Yesus kirkon johtava presidentti, tohtori Wakseyoum Idosa, ilmaisi suuren surunsa siitä, että tällainen päätös oli tehtävä. Mekane Yesus kirkon synnyn taustalla vuonna 1959 olivat juuri näiden kirkkojen lähetystyöntekijät Amerikan presbyteerien sekä norjalaisten ja saksalaisten luterilaisten ohella. Mekane Yesus kirkon johtajista tuntui siltä kuin se olisi joutunut katkaisemaan suhteensa omiin vanhempiinsa. Juuri näiden samojen kirkkojen lähettämät lähetystyöntekijät opettivat heidät kerran uskomaan, että raamattu on Jumalan sanaa ja nyt he opettivatkin hylkäämään saman Jumalan sanan.

Kysymys homoseksuaalisuudesta ei ajankohtainen

Yksi kirkon päätöstä edeltäneiden teologisten selvitysten tekijöistä, pastori Bulti, kertoo, että homoseksuaalisuus ei ole yleistä Etiopian kirkoissa. Kulttuurisesti siitä puhuminen on yhä täydellinen tabu. Mekane Yesus kirkon päätös torjua homoseksuaalisuus kirkon ulkopuolelle johtui paitsi raamatullisista myös kulttuurisista syistä. Kirkko haluaa kunnioittaa omaa kulttuuriaan ja kontekstiaan. Kysymys homoseksuaalisuudesta ei ole afrikkalaisille kirkoille ajankohtainen, vaan sen ovat tuoneet keskusteluun länsimaiset ja eurooppalaiset kirkot. Tähän asiaan kiinnitti hiljattain huomiota myös tohtori Albert Collver artikkelissaan.[2] Afrikkalaisten omalla agendalla ovat keskiössä kysymykset evankeliumin tehokkaasta julistuksesta, islamin haasteen kohtaamisesta, riittävän koulutuksen järjestämisestä sekä köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden ongelmien ratkaisemisesta.  Kysymys homoseksuaalisuudesta nousee esille yleensä vain kirkon avioliittotyön yhteydessä. Mekane Yesus kirkon viisivuotissuunnitelma korostaa kirkon avioliittotyötä kuvatessaan, että terveen kirkon ja yhteiskunnan taustalla ovat terveet perheet. Yhdeksi kirkon avioliittotyön vahvuuksista mainitaan se, että kirkolla on vahva kanta homoseksuaalisuutta ja kaikkea muutakin moraalittomuutta vastaan.[3]

Päätöksellä taloudellisia vaikutuksia

Mitä seurauksia Mekane Yesus kirkolle on tullut päätöksestään katkaista suhteet edellä mainittuihin Amerikan ja Ruotsin luterilaisiin kirkkoihin? Kielteisistä seurauksista ensimmäisenä nousevat esille päätöksen taloudelliset vaikutukset. Mekane Yesus kirkkoa koskevassa raportissaan Juha Meriläinen toteaa, että Etiopia lukeutuu maailman köyhimpiin maihin ja siellä sijaitseva nopeasti kasvava Mekane Yesus kirkko elää jatkuvan resurssipulan keskellä. ELCA ja Ruotsin kirkko ovat vuosikymmeniä kuuluneet Mekane Yesus kirkon perinteisiin ja varakkaisiin tukijoihin.[4] Käytännössä on vaikeaa arvioida kuinka suuria summia Mekane Yesus kirkko on päätöksensä vuoksi menettänyt. Ilmeisesti kyseiset kirkot ovat sopineet, että käynnissä olevat projektit viedään loppuun, josta johtuen rahavirrat eivät täysin ole tyrehtyneet. Päätöksellä on kuitenkin varmasti oma hintalappunsa. Olen itse kuullut Mekane Yesus seminaarin edelliseltä rehtorilta, tohtori Belay Gutalta, että esimerkiksi seminaari menettää päätöksen vuoksi vuosittain useita kymmeniä tuhansia dollareita. Selkeä kielteinen seuraus on ollut se, että sekä kirkon että seminaarin ulkomaiset yhteistyötahot ja tukijat ovat vähentyneet. Mekane Yesus kirkko onkin päätöksensä jälkeen pyrkinyt rakentamaan läheisempää yhteyttä Amerikassa toimivan konservatiivisen luterilaisen Missouri Synodin kanssa (LCMS). Missouri Synodi on luvannut tukea taloudellisesti Mekane Yesus seminaarin toimintaa ainakin seuraavien lähivuosien aikana sekä lähettää sinne opettajia. Se on myös käynnistänyt teologian tohtorikoulutuksen etäopetuksena omista St.Louisin ja Fort Waynen seminaareistaan käsin yhteistyössä Mekane Yesus seminaarin kanssa. Mekane Yesus kirkon yhteistyö Missouri Synodin kanssa perustuu molempien etujen mukaiseen löyhään yhteistyöhön eikä niillä esimerkiksi ole saarnatuoli eikä ehtoollisyhteyttä. Ongelmakohtia Missouri Synodille ovat Mekane Yesus kirkon vuonna 2000 hyväksymä naispappeus sekä kirkon karismaattisuus.

Suomen kirkon lähetysjärjestöistä Suomen Lähetysseura, Kansanlähetys ja Kylväjä tekevät yhteistyötä Mekane Yesus kirkon kanssa. Mekane Yesus kirkon suhteissa Suomen Lähetysseuraan ei ole tapahtunut muutoksia, vaikka Lähetysseura tekikin muutama vuosi sitten päätöksen lähettää samaa sukupuolta olevan parin lähetystyöhön. Vaikka asiasta ilmeisesti onkin keskusteltu kulissien takana, suhteet Lähetysseuraan todennäköisesti säilyvät ennallaan, sillä kirkon yleiskokous valitsi 28.1.2017 koko kirkon uudeksi presidentiksi pastori Yonas Yigezun, joka on Lähetysseuran pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Kirkko kasvaa edelleen

Myönteisenä seurauksena Mekane Yesus kirkon päätöksestä torjua homoseksuaaliset suhteet voi nähdä sen, että kirkon kasvu ei ole päätöksen jälkeenkään lakannut. Joukkopakoa kirkosta ei ole tapahtunut, kuten jotkut Suomen kirkossa pelkäävät vastaavassa tilanteessa tapahtuvan. Päätös on päinvastoin selkeyttänyt kirkon teologista asemaa. Mekane Yesus kirkko on päätöksellään osoittanut, että ulkonaisesta köyhyydestään huolimatta se on ansainnut maailman suurimman ja johtavan luterilaisen kirkon aseman. Köyhä jättiläinen on puhunut ja meidän muiden luterilaisten on syytä kuunnella sitä, sillä se haluaa antaa kunnian yksin Jeesukselle, heikkojen Vapahtajalle.

[1] Pastori Bultin haastattelu Jerusalemissa 27.1.2017.

[2] Albert B. Collver, “New Colonialism in the Global South: The Imperialism of Western Sexual Ethics”, 3 February 2016.

[3] ”Still serving the whole person”, Strategic Plan 2013-2017, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY), Addis Ababa 2012, 21-22.

[4] Juha Meriläinen, ”Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus”, Kirkon tulevaisuustyöryhmän Etiopian vierailun raportti, 2016, 14-15.

Teksti on julkaistu Perusta-lehdessä.