Ihmisiä ja ilmiöitä: Suomalainen kohtaa seurakunnan tyypillisimmin joko mediassa tai hautausmaalla

Maailman mielenterveyspäivä muistuttaa kuuntelemisen ja kohtaamisen tärkeydestä

 

Kuvituskuva: Istockphoto

Maailman mielenterveyspäivän kampanja “Vihreää valoa kuuntelemiselle” käynnistyi maanantaina 5.10. ja huipentuu Maailman mielenterveyspäivään 10.10. Kampanja kannustaa jokaista aitoihin, läsnäoleviin kohtaamisiin.

Jokainen ansaitsee tulla kuulluksi jokaisessa kohtaamisessa – niin perheessä, opinnoissa, työpaikalla, harrastuksissa kuin terveydenhuollossa. Kuuntelemalla aidosti voimme jokainen lisätä toistemme hyvinvointia, rakentavaa vuorovaikutusta ja olla mukana rakentamassa osallistavampaa yhteiskuntaa, Mieli ry:n tiedotteessa sanotaan.

Mieli ry listaa viisi syytä, miksi kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat ihmiselle hyväksi:

Perheniemi neliöb. vkot 23-24. MJa

1. Kuulluksi tuleminen vahvistaa mielenterveyttämme ja hyvinvointiamme. Kun tulemme kuulluksi, koemme olevamme tärkeitä ja hyväksyttyjä. Se lisää itsearvostustamme, joka on tärkeää mielenterveytemme kannalta.

2. Kuunteleminen syventää ihmissuhteitamme. Kokemusten jakaminen ja asioiden pohtiminen yhdessä lisäävät keskinäistä luottamusta.

3. Kuulluksi tuleminen lisää itsemyötätuntoa. Suhtaudumme usein itseemme turhan ankarasti. Se, että joku toinen suhtautuu meihin lempeästi, auttaa suhtautumaan itseemme armollisemmin.

4. Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen parantavat fyysistä terveyttämme. Lämmin, aito vuorovaikutus rentouttaa. Se laskee sydämen sykettä ja verenpainetta ja lisää mielihyvähormonien eritystä kehossamme.

5. Kuunteleminen lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Aito kiinnostus toista kohtaan tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja auttaa ymmärtämään erilaisuutta.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 1992. Kansainvälistä mielenterveyspäivää vietetään yli sadassa maassa.

Päivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä ja mielenterveyden hoitamisesta. Mielenterveyspäivän tavoitteena on myös vähentää mielen sairauksiin liittyviä ennakkoluuloja ja leimaa.