Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Maailman käännetyin kirja on käännetty 743 kielelle

 
Äiti ja poika lukevat yhdessä Markuksen evankeliumia

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Silti yli puolelle maailman kielistä ei ole yhtään raamatuntekstiä, joten käännöstyö jatkuu edelleen.

Yhtyneiden Raamattuseurojen vuoden 2023 raamatunkäännöstyön tilastot on julkaistu.

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Käännöstyö jatkuu edelleen, jotta jokainen saisi lukea Raamattua omalla kielellään. Maailmanlaajuisesti vuoden 2023 lopussa koko Raamattu oli saatavana 743 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,9 miljardia ihmistä. Uusi testamentti on käännetty 1 682 kielelle, ja jokin yksittäinen raamatunosa on käännetty 1 262 kielelle. 7,2 miljardilla ihmisellä maailmassa on siis jokin raamatunteksti luettavanaan omalla äidinkielellään.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Työ jatkuu. Yli puolelle maailman kielistä ei ole käännetty mitään raamatuntekstiä. Lähes puolellatoista miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua äidinkielellään.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Vuonna 2023 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 90 kielellä. Aivan ensimmäisen käännöksensä sai 72 kieltä. Uudistetuita käännöksiä valmistui 36 kielelle. Ensimmäiset koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 100 miljoonaa ihmistä.

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ajan kuluessa ja näin myös Raamatun kieli vanhenee. Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä: tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä. Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, kuten Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai Raamatut erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin.

Vuonna 2023 pipliaseurat julkaisivat 36 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten puhujia on noin 1150 miljoonaa ihmistä. Uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä, muttei ole välttämättä ensikäännös. Samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

Raamattujen digitaalinen tietokanta kokoaa raamatunkäännökset verkkoon

The Digital Bible Library® (DBL) mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun. Kirjastossa voi vertailla erikielisiä sekä eri ajankohdista olevia raamatunkäännöksiä. Alusta mahdollistaa myös Raamatun jakamisen digitaalisesti esimerkiksi Piplia-sovelluksen kaltaisiin digitaalisiin sovelluksiin. Tällä hetkellä Digitaalisessa raamattukirjastossa on yhteensä 3 440 tekstiä 2 069 kielellä, joita puhuu maailmassa 6,1 miljardia ihmistä. Lisäksi digitaalisessa kirjastossa on runsaasti raamatunkäännöksiä myös äänikirjoina. Ääniraamattuja on saatavissa peräti 6,1 miljardin puhujan kielellä.

Raamattu saavutettavaksi myös viittomakielillä ja pistekirjoituksella

Maailmassa on noin 400 viittomakieltä, vain yhdelle niistä on käännetty koko Raamattu. Raamattujen digitaalisessa tietokannassa on saatavilla 36 viittomakielistä videokäännöstä, kattaen 3,4 miljoonaa puhujaa, joiden äidinkieli viittomakieli. Vuonna 2020 lisättiin ensimmäiset pistekirjoitusraamatut digitaaliseen kirjastoon uuden pistekirjoitustekniikan siivittämänä. Uusi tekniikka onkin mahdollistanut pistekirjoitusraamattujen nopeatahtisen kääntämisen: vuoden 2023 lopussa kirjastossa oli 59 pistekirjoitustiedostoa 45 eri kielellä.

Käännöksiä Suomessa

Vuoden 2022 tammikuussa alkoi Vanhan testamentin kääntäminen alkukielestä uudelleen suomeksi. Vanha testamentti VT2028 käännetään alkukielestä mobiilikäyttäjille samoilla periaatteilla kuin syksyllä 2020 julkaistu Uusi testamentti UT2020. Työtä tekevät Pipliaseuran neljä kääntäjää, hankkeen johtoryhmä sekä seitsemänhenkinen ekumeeninen ohjausryhmä. Psalmit julkaistiin alkuvuodesta 2024, ja koko Vanha testamentti vuonna 2028.

Lue lisää käännöksistä: UT2020 ja VT2028

Lisätietoja

Sisältää graafeja: Kuinka monelle kielelle Raamattu on käännetty 

 

 
Pipliaseura artikkeliban. 21.3.-