Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Luterilainen pappi vetoaa eri kirkkokuntiin: Tukekaa julkisesti konservatiiveja avioliittokysymyksessä

 

KUVA: MATTI KORHONEN

Timo Pöyhösen mukaan tuki on tärkeää, jottei syntyisi käsitys, että vain pieni ”änkyräporukka” kirkon laitamilla haraa vastaan.

”Virka-apupyyntö eri kirkko- ja uskontokunnille Suomessa: tukekaa julkisesti ev.–lut. kirkon konservatiiveja avioliitto-asiassa. Älkää ajatelko lyhytnäköisesti ja itsekkäästi, että kiista ei koske teitä, sillä jos ev.–lut. lipsuu, on vain ajan kysymys, milloin teitäkin aletaan painostaa”, kirjoitti pappi Timo Pöyhönen 8. helmikuuta Facebook-sivullaan.

Uudelle Tielle Pöyhönen kommentoi tuen olevan tärkeää, jottei syntyisi käsitys, että vain pieni ”änkyräporukka” kirkon laitamilla haraa vastaan.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

– Tosiasiassa kuitenkin avioliitto nähdään miehen ja naisen välisenä lähes kaikissa uskonnoissa ja kirkoissa, hän muistuttaa.

Pöyhönen arvelee monien muiden olevan hiljaa, koska he eivät yhtäältä halua joutua median hampaisiin ja toisaalta pitävät kiistaa kirkon sisäisenä.

– Ehkä he myös toivovat, että voivat jatkaa omalla tyylillään, vaikka yhteiskunnan ja mahdollisesti kirkon suunta muuttuisi. Pahoin pelkään, että mikäli kirkko muuttaa käsityksiään, jossain vaiheessa myös muut uskonsuunnat joutuvat paineeseen muuttaa käsitystään avioliitosta.

 

”Henkinen railo kirkossa syvenee”

Timo Pöyhönen pitää mahdollisena sitä, että luterilainen kirkko jossain vaiheessa muuttaa avioliittokäsityksensä sukupuolineutraaliksi. Lähitulevaisuudessa hän kuitenkin näkee todennäköisempänä sen, että vihkimiset tai siunaamiset hiljaa hyväksytään.

Pappi ei usko, että kirkko hajoaa avioliittokysymykseen, mutta henkinen railo kirkon sisällä syvenee.

– Jossain vaiheessa kirkosta saattaa lohjeta omia kirkkojaan.

Hän itse hyväksyy kirkon nykyisen linjan, jossa avioliiton vihkineiden kanssa voidaan järjestää rukoushetki. Se ei edellytä avioliittokäsityksen muuttamista, mutta antaa hänestä homoseksuaaleille kotipaikkaoikeuden kirkossa.

– Ihmisinähän me kaikki olemme yhtä arvokkaita seksuaalisesta suuntautumisestamme riippumatta.

Pöyhönen kuitenkin toteaa, että rukoushetki on tiukkojen neuvottelujen kautta saavutettu kompromissi, johon kukaan ei ole täysin tyytyväinen.

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie

Aiheet