Lestadiolainen herätysliike peräänkuuluttaa avoimessa kirjeessään piispoilta tukea Päivi Räsäselle

 

”Raamatun sanoma ei muutu, vaikka ihmisten arvomaailmat ja mielipiteet muuttuvat”, Esikoiset ry:n avoimessa kirjeessä todetaan.

Lestadiolainen herätysliike Esikoiset ry on julkaissut verkkosivuillaan avoimen kirjeen evankelisluterilaisen kirkon piispoille. Kirjeessään liike kertoo tukevansa Päivi Räsästä ja toivoo myös piispojen tekevän samoin.

Seurakuntalainen julkaisee kirjeen kokonaisuudessaan:

”Suomen kristikansaa kohtasi vappuviikolla järisyttävä uutinen, kun kansanedustaja Päivi Räsäselle nostettiin syyte Raamattuun perustuvista lausunnoistaan. Tämä on jyrkässä ristiriidassa Suomen perustuslaissa kirjatun uskonnon- ja sananvapausperiaatteen sekä eduskunnan säätämän kirkkolain kuvaaman kirkon tunnustuksen ja tehtävän kanssa.

Missiokampanja ilmainen (IRR-TV)

On käsittämätöntä, että valtakunnansyyttäjän lain tulkinta poikkeaa täysin perustus- ja kirkkolakiemme periaatteista. Näihin kaikkein syvimpiin ihmisoikeuksiin puuttuminen murentaa pohjaa koko oikeuslaitostamme ja kirkonkin vapautta kohtaan, riippumatta siitä, miten kukin suhtautuu Raamatun sanomaan.

Suomen kansa on vaikeina aikoina turvautunut Raamatun sanaan ja kristilliseen uskoon. Erityisesti talvisodan aikana tasavallan presidentti Kyösti Kallio vetosi armeijaan ja samalla kaikkiin suomalaisiin: ”Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa.”

Raamattu on Kristukseen ja Jumalan armoon uskovalle tärkein elämänohje. Muuttumaton sana ilmoittaa Jumalan tahdon, sen mikä on oikeaa ja mikä väärää eli syntiä Jumalan silmissä. Raamatun sanoma ei muutu, vaikka ihmisten arvomaailmat ja mielipiteet muuttuvat.

Suomi on meille rakas isänmaa, jossa ihmisten on ollut hyvä asua ja viettää vakaumuksensa mukaista elämää kristillisten lakien turvissa. Viime vuosien lainsäädännössä tästä periaatteesta on poikettu useaan kertaan. On täysin selvää, että niin Päivi Räsäsellä kuin kenellä tahansa meistä suomalaisista on oikeus sanoa se ääneen. Se ei ole hyökkäys ketään ihmistä vastaan, vaan rakkauden osoituksena esitetty huoli meidän suomalaisten maallistumisesta ja parannuksen tarpeesta.

Kirkkoon kuuluvana herätysliikkeenä ja tunnustavina kristittyinä haluamme kaikin tavoin tukea Päivi Räsästä, joka rohkeasti puolustaa ikuisesti pysyvää Jumalan sanaa. Niin toivomme Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispojenkin julkisesti tekevän. Rukoilkaamme yhdessä hänen puolestaan!

Toivotamme teille jokaiselle Jumalan siunausta ja johdatusta tärkeässä työssänne ja päätöksenteossa.”

7.5.2021

Esikoiset ry

Heikki Purtanen, Sakari Siltala, Aulis Ansaharju ja Eero Nieminen

 
Missiokampanja ilmainen (IRR-TV)