Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Leif Nummela: ”Kristikunnassa eletään kasvavan sekavuuden aikaa”

 

Kuva: Jenniina Nummela

”Sekava aika tuottaa sekavaa hengellisyyttä”, kirjoittaa päätoimittaja Leif Nummela.

Uuden Tien päätoimittaja Leif Nummela pohtii tämän viikon pääkirjoituksessa kristikunnan nykytilaa. Internet tarjoaa hänen mukaansa loputtoman määrän sekalaisia kristinuskon nimissä esiintyviä opetussarjoja ja todistuksia.

”Osa tästä saatavilla olevasta materiaalista on valitettavasti elämän ja opin kannalta tasapainotonta ja klassisen kristinuskon näkökulmasta harhaoppista”, Nummela kirjoittaa.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Hän vertaa uskoa tieksi, jonka molemmilla puolilla on ojat. Herätyskristityt ovat Nummelan mukaan osanneet kohtuullisen hyvin tunnistaa toisen ojan, liberaaliteologian, joka kieltää keskeisiä kristinuskon opinkohtia.

”Yhtä tärkeää on kuitenkin välttää vasen oja, hurmahenkisyyden houkutus. On opittava tunnistamaan ja torjumaan sellainen, usein äärikarismaattiseksi nimitetty kristillisyys, jossa profetiat, unet, näyt ja erilaiset hengelliset kokemukset käytännössä ohittavat ja jopa ohjaavat toimimaan vastoin selvää Raamatun sanaa”, Nummela lausuu.

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan Uuden Tien verkkolehdestä.

 
artikkelibanneri Uusi Tie

Aiheet