Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Lapset yliedustettuina maailman köyhimpien joukossa

 

UNICEF varoittaa kansainvälisen yhteisön pettävän lapset ellei uusissa kehitystavoitteissa keskitytä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Miljoonat lapset ovat vaarassa jäädä syrjään edistyksestä.

Lapset ovat yliedustettuja maailman köyhimpien joukossa: lähes puolet maailman köyhimmistä ihmisistä ovat lapsia, vaikka lasten osuus koko maailman väestöstä on vain yksi kolmannes.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

 
UNICEFin lapsiin liittyviä vuosituhattavoitteita käsittelevä Progress for Children: Beyond Averages -raportti korostaa sen tärkeyttä, että köyhyyden vähentämisessä olennaista on tavoittaa heikoimmassa asemassa olevat lapset myös maiden sisällä.

 
Vuosien 1999 ja 2012 välillä koulun ulkopuolelle jääneiden lasten määrä väheni 45 prosenttia. Samalla erot rikkaiden ja köyhien lasten kouluun pääsyssä supistuivat. Kuitenkin maailmassa on edelleen useita maita, joissa edistys ei ulotu köyhimpiin lapsiin.

Jos heikoimmassa asemassa olevia lapsia ei tavoiteta, seuraukset voivat olla dramaattisia

Maailman peruskouluikäisistä lapsista arviolta 93 prosenttia pääsee kouluun. Silti Länsi- ja Keski-Afrikassa köyhin viidennes lapsista jää kuusi kertaa todennäköisemmin koulun ulkopuolelle, kuin rikkain viidennes. Näillä alueilla myös väestönkasvu haastaa edistyksen.

 
Seuraukset voivat olla dramaattisia, jos heikoimmassa asemassa olevia lapsia ei tavoiteta. Ennusteiden mukaan nykyisellä kehitysvauhdilla vuoteen 2030 mennessä noin 119 miljoonaa lasta kärsii edelleen aliravitsemuksesta ja puoli miljardia ihmistä joutuu tekemään tarpeensa ulkosalla, mikä riskeeraa lasten terveyden. Myöskään vuosituhattavoite saada pienten lasten kuolemat vähennettyä kahteen kolmasosaan ei nykytahdilla toteudu vielä kymmeneen vuoteen.

 
”Heikoimmassa asemassa oleviin täytyy panostaa erityistoimenpitein, jotta kaikki lapset pääsevät kouluun. Kun koulutus saadaan ulottumaan kaikkein köyhimpiin, se hidastaa myös väestönkasvua, sillä koulutetuilla äideillä on pienemmät perheet” , sanoo Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

 
Lähde: Unicef.fi
Kuva: Pixabay/Jacqueline1961