Lähetystyöntekijöiden määrä on vähentynyt rajusti huippuvuosista

 

Lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa olevat Niko ja Marija Ijäs ovat aloittaneet urheilulähetystyön Mongoliassa. He järjestävät paikallisten seurakuntien kanssa tavoittavia urheilutapahtumia, antavat arvokasvatusta sekä tarjoavat urheiluharrastusmahdollisuuden niille, joilla sitä ei muutoin olisi. Kuva: Taneli Skyttä

Lähetystyöntekijöiden joukko kutistui vuodessa lähes 90 henkilöllä. Joissakin järjestöissä heitä on yli puolet vähemmän kuin huippuvuosina.

Suomen lähetysneuvoston mukaan suomalaisten lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijöitä on maailmalla 592. Lukema perustuu syyskuussa 2016 julkaistuihin tilastoihin vuodelta 2015.

Vuonna 2014 vastaava työntekijäluku oli 680.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Lähetysneuvoston mukaan lähettien määrä on laskenut tasaisesti.

Eniten lähetystyöntekijöitä (147 henkilöä) lähettää Fida International, joka on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö.

Vähennys Fidassakin on ollut vuosikymmenten saatossa huomattava:

– 1990-luvulla palveluksessamme oli yli 400 lähetystyöntekijää, kertoo seurakuntasuhteiden koordinaattori Juha Lehtonen.

Hän arvioi lähetystyöntekijöiden määrän vähentyneen monesta syystä.

– Suomen helluntaiseurakuntien talous on kiristynyt: lähteminen on siksi vaikeampaa kuin ennen. Myös lähettämiskustannukset ovat kasvaneet, koska noudatamme työehtosopimusta ja tarkkaa lähettihuoltoa.

– Aiemmin lähdettiin pienillä kannatuksilla ja pelkän ”kutsun” saattelemina.

Tilastoinnin periaatteet ovat muuttuneet, mikä synkistää lukuja entisestään.

– Nykyään ei enää tilastoida kaikkia ulkomailla palvelevia lähetystyöntekijöiksi, koska osa heistä työskentelee maissa, joissa perinteinen lähetystyö on kiellettyä. He toteuttavat menestyksekkäästi lähetyskäskyä esimerkiksi bisneksen, opiskelun tai sosiaalisen työn kautta.

Suomen lähetysneuvoston (SLN:n) julkaisemiin lähettilukumääriin ei ole sisällytetty määräaikaisia, alle 6 kuukauden työjaksoihin sitoutuneita lähetystyöntekijöitä. Heitä arveltiin vuonna 2015 olevan 73.

Mukana luvuissa eivät myöskään ole ne, jotka toimivat lähetystyöntekijöinä ei-suomalaisen järjestön lähettäminä.

”Määrä ei ole

hyvä mittari”

Fidan jälkeen eniten lähetystyöntekijöitä oli vuonna 2015 Suomen Lähetysseuralla, jolla oli tuolloin 111 lähettiä.

Tiedottaja Kirsi Elo kertoo, että suurimmillaan Lähetysseuran lähetystyöntekijöiden määrä oli vuonna 1990, jolloin heitä oli 413. Silloin luvussa olivat mukana kotimaanjaksollakin olevat sekä ne, joiden paluusta oli alle kaksi vuotta.

– Lähetysseurassa näkemys on, että lähetystyöntekijöidemme määrä on nykyisellään hyvä. Saamme kirkkokumppaneilta työntekijäpyyntöjä vähemmän kuin ennen, sillä heiltä löytyy osaajia itseltäänkin.

– Lähetystyöntekijöitä tarvitaan edelleen erityisosaamista vaativissa tehtävissä sekä merkkinä siitä, että paikallinen kirkko on osa maailmanlaajuista kirkkoa. Pienelle kirkolle tai vähemmistökirkolle tämä voi tarkoittaa suurta rohkaisua.

Elon mukaan suomalaisia lähetetään tarvittava määrä koordinoimaan ja tukemaan kumppaneiden työtä.

– Lähetystyöntekijöiden tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Lähetysseura on edennyt tässä tavoitteessa kouluttamalla kirkoille työntekijöitä ja vahvistamalla niiden kapasiteettia.

Elon mielestä lähetystyöntekijöiden määrä ei ainakaan yksistään ole toimiva mittari lähetystyön laajuuteen ja tehokkuuteen.

”Kristittyjen lahjoituksista

kilpailevat monet kohteet”

Viestintäpäällikkö Anne Lepikko Kansanlähetyksestä löytää arkistoista tiedon, jonka mukaan Kansanlähetyksellä oli vuonna 1989 kaikkiaan 124 lähetystyöntekijää, viime vuonna 63.

Aiemmin luvut laskettiin väljemmin kriteerein kuin nyt.

– Joka tapauksessa lähetystyöntekijöiden määrän vähentyminen on tosiasia. Kustannukset ovat huomattavasti kohonneet. Samaan aikaan kristittyjen lahjoituksista kilpailevat useat muut tärkeät kohteet.

Lähetysneuvoston vuoden 2015 tilastoinnin mukaan Lähetysyhdistys Kylväjällä oli 39 lähetystyöntekijää, Suomen Vapaakirkolla 29 lähetystyöntekijää ja Operaatio Mobilisaatiolla 27.

Suomalaisten lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijät toimivat maailmalla eri tehtäväalueilla, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, hallinnollinen työ, mediatyö, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät. Maatalouden alalla työskenteli yksi lähetti.

Eniten lähetystyöntekijöitä on lähetetty Aasiaan (282), Eurooppaan (140) ja Afrikkaan (120).

Vuonna 1919 perustettuun Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä.

 

Aiheet