Lähetystyöntekijöiden määrä laskee kaikissa kirkkokunnissa

 

Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöden siunaaminen lähetystyöhön vuonna 2015. Siunauksen toimitti lääninrovasti Jussi Kauranne. Kuva: Philippe Gueissaz

Suomen lähetysneuvosto (SLN) julkaisi tuoreen lähetystyöntekijätilaston, jonka mukaan suomalaisilla lähetysjärjestöillä oli vuonna 2018 yhteensä 512 lähetystyöntekijää. Luku laski noin 5% edellisestä vuodesta.

Suomalaisista lähetysjärjestöistä suurin on helluntaiseurakuntien Fida International, jolla oli viime vuonna 187 lähettiä pääasiassa Aasiassa ja Euroopassa. Evankelis-luterilaisen kirkon järjestöistä Suomen Lähetysseuralla oli 91 lähettiä. Suomen Evankelisluterilaisella Kansanlähetyksellä oli seuraavaksi eniten lähettejä (49).

Tilastojen lukuun lasketaan lähetyskentillä vähintään vuoden työjaksolla olleet sekä tilapäisellä kotimaanjaksolla olleet työntekijät. Tilaston mukaan yli 40% suomalaisista lähetystyöntekijöistä työskenteli Aasiassa. Lähettejä oli luterilaisilla järjestöillä 242, helluntaiherätyksen järjestöillä 193, Vapaakirkon järjestöillä 23 ja tunnustusten välisillä järjestöillä 54.

Hgin rttukoulu vkot 31 ja 32 Smy

Vuoteen 2017 verrattuna lähettien määrä laski vajaat viisi prosenttia. Yhdeksän vuoden aikana Avainmedia, Fida International, Patmos Lähetyssäätiö, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Lähetysseura, Suomen Vapaakirkko ja Wycliffe Raamatunkääntäjät ovat kokeneet 25 prosentin tai suuremman laskun lähettimäärässä.

Lyhytaikainen lähetystyö lisääntyy

Suomen lähetysneuvoston puheenjohtajan Timo Keskitalon mukaan lähettimäärien väheneminen kertoo lähetysaktiivisuuden hiipumisen lisäksi myös strategisista muutoksista.

– Kun lähetystyön vaikuttavuutta arvioidaan, eivät lähettien määrät ole välttämättä paras mittari. Paikallisten työntekijöiden valtuuttaminen tai Suomessa asuvien uusien kristittyjen kouluttaminen saattaa olla huomattavasti tehokkaampaa kuin perinteinen suomalaisen lähetin lähettäminen.

Lyhytaikaisten lähettien määrässä näkyy kuitenkin kasvua. Lyhytaikaiseksi lasketaan lähetti, joka työskenteli kohdemaassa alle kuusi kuukautta. Suomesta lähetettiin lyhytaikaisia lähettejä viime vuonna yli 200. Luku ei sisälly kokonaistilastoon.

– Vaikka joillakin järjestöillä oli hienoista kasvuakin, on yleinen laskeva trendi kaikkia kirkkokuntia koskeva. Siksi myös haasteeseen vastaaminen tulee olla kaikkien lähetysjärjestöjen yhteinen haaste yli kirkkokuntarajojen, pohtii Keskitalo.