Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Lähetyskannatus laski koko kirkossa hieman – uusjakoa tapahtunut

 

Lähetystyöntekijä Anssi Savonen opettaa Raamatun sanomaa japanilaisille HAT-Koben kirkossa.

Kirkon lähetyskannatus laski hieman viime vuonna. Myös uusjakoa on nähtävissä eri järjestöjen kesken. Pienet järjestöt hyötyivät eniten.

Koko kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tulot olivat viime vuonna 54,672 677 euroa. Laskua oli edellisvuodesta 1,3 miljoonaa eli 2,4 prosenttia. Vuoden 2014 kannatustilastojen mukaan pienten järjestöjen saama vapaaehtoinen kannatus seurakunnilta on kasvanut, samoin talousarviomäärärahojen osuus. Niiden osuus nousi SLEY:llä, Kylväjällä, Sansalla ja SLEF:llä.

Kirkko toteuttaa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa seitsemän lähetysjärjestön ja Kirkon  Ulkomaanavun kautta.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Seurakuntien kautta tuleva vapaaehtoinen kannatus nousi kaikilla muilla paitsi Suomen Lähetysseuralla (SLS) ja Kirkon Ulkomaanavulla (KUA). SLS sai kuitenkin suoria yksityislahjoituksia yli 700 000 euroa edellisvuotta enemmän.

Kirkon kansainvälisen työn koordinaattori Vesa Häkkinen arvioi, että julkinen keskustelu järjestöjen toimintalinjauksista näyttää johtaneen kannatuksen siirtymään pienempien järjestöjen hyväksi.

Vapaaehtoinen kannatus putosi

Vapaaehtoinen kannatus on jaoteltu kahteen eri osioon. Toinen on seurakuntien kautta tuleva kannatus, johon kuuluvat esimerkiksi kolehdit, kahvituotot, lähetysmyyjäiset ja muut tempaukset. Toinen osio on suoraan järjestöille tuleva kannatus. Myös testamentit luetaan vapaaehtoiseen kannatukseen. Niitä tuli kaikkiaan 5, 1 miljoonaa. Eniten testamentteja sai Suomen Lähetysseura (2,3 miljoonaa), toisena SLEY (741 000) ja kolmantena Kansanlähetys (738 000).

Eniten putosi vapaaehtoinen kannatus seurakunnista

Vesa Häkkinen pitää huolestuttavana sitä, että seurakuntien kautta tulevat varat vähenivät lähes 1,9 miljoonalla eurolla eli 5,5 prosentilla. Häkkinen arvioi, että tuloksessa ei juurikaan näy seurakuntien taloudellisen tilanteen oletettu heikkeneminen.

– Suurin osa pudotuksesta on seurakuntien kautta tulevaa vapaaehtoista kannatusta, hän toteaa.

Kannatusta kasvatti eniten Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF), rajummin tulot vähenivät Lähetysyhdistys Kylväjältä.

Kylväjästä kuitenkin kerrotaan, että viime vuonna tulot eivät varsinaisesti laskeneet, vaikka  tilasto niin osoittaakin. Tilastollinen lasku tuloissa johtuu vuoden 2013  merkittävän suuresta testamentista, joka heijastuu viime vuoden tulokseen, varsinkin kun Kylväjä ei saanut yhtään testamenttia vuonna 2014. Kylväjän tulot olivat 2,958 miljoonaa euroa.

Kansanlähetys sai tuloja vuonna 2014 kaikkiaan 6,028 miljoonaa euroa. Edellisvuonna tulot olivat 5,672 miljoonaa. Vapaaehtoista kannatusta yksityisiltä tuli 2 miljoonaa ja seurakuntien kautta 1, 1 miljoonaa euroa. Talousarviomäärärahojen osuus oli 2,2 miljoonaa euroa.

 

 

 

Aiheet