Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Lähetysjohtaja Mika Tuovinen: Odotan kirkon toimivan tunnustuksensa mukaisesti

 

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen piti lauantaina 7. heinäkuuta ensimmäisen Polttopisteessä-puheensa, jonka lähetysjohtaja perinteisesti pitää Kansanlähetyspäivillä. Lauantain Polttopisteessä-puhetta oli paikan päällä kuulemassa 1500 kuulijaa. Puhe kuultiin myös suorana lähetyksenä Radio Deistä.
Tuovisen mukaan kirkolla ja lähetysjärjestöllä on erilaiset tehtävät ja erilaiset toimintamahdollisuudet.
– Kirkko ei ole herätysliike. Silti odotan, että kirkko toimii ihmisiä kohdatessaan tunnustuksensa mukaisesti ja pitää Raamattua kaiken elämän ja opin ohjenuorana. Silloin herätysliikkeiden ja kirkon välit ovat hyvät.

 

– Jos seurakunnissa leviää järjestöjen boikotointi, näiden järjestöjen ystävät eivät ehkä koe kotiseurakuntaansa enää omakseen ja joutuvat etsimään uusia tapoja seurakuntayhteyden hoitamiseksi ja sakramenttien saamiseksi.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Tuovinen otti kantaa keskusteluun lähetystyön organisoinnista.

– On hyvä, että kirkon lähetysstrategia korostaa seurakuntien vastuuta lähetystyössä. Mutta jos lähetystyö on vain seurakuntien vastuulla, vaarana on lähetyksen supistuminen.

– Siksi nykyinen lähetystyön malli, jossa kirkko tekee lähetystyötä järjestöjen kautta, sitoo lähetysherätyksen ja kirkon hienolla tavalla yhteen. 

– Pidän sitä omaan maahamme ja kirkkoomme parhaimmin sopivana tapana tehdä aktiivista lähetystyötä. Kansanlähetyksen ystävät ja työntekijät ovat monin tavoin sitoutuneita kirkkoon. Haluamme tukea kirkon ja sen seurakuntien hengellistä kasvua ja uudistumista omilla vahvuuksillamme: lähetystyön ammattimaisuudella, evankelioimisnäyllä, raamatunopetuksella ja yhteistyökyvyllä.

Tuovinen painotti Kansanlähetyksen olevan lähetysliike.

– Kansanlähetyksessä olemme pienin voimavaroin tehneet parhaamme. On ollut hienoa, että työntekijämme ovat kääntäneet Raamattuja uusille kielille. Etiopiassa olemme järjestäneet kyliin ja kaupunkeihin puhdasta juomavettä, kouluttaneet vammautuneita naisia, avustaneet aidsiin sairastuneita, olleet mukana koulujen rakentamisessa ja tehneet työtä orpolasten parissa.

– Keski-Aasiassa maailman köyhimmillä alueilla annetaan lääkäripalveluja niille, jotka eivät niitä saa mistään muualta. Työntekijöidemme useita työtovereita on tapettu. He haluavat silti auttaa maailman unohdetuimpia ja köyhimpiä ihmisiä. Jotkut kutsuvat tätä työtä ”syrjiväksi lähetystyöksi”. Minä kutsun sitä Kristuksen rakkauden täyttämäksi elämäksi.

”Meidän tulee olla tarkkana, että Jeesus säilyy toimintamme keskipisteenä”

Tuovinen tarkasteli Kansanlähetyksen toimintaa myös kriittisesti.

– Evankelioimistyö kotimaassa ei ole viime vuosina ollut tavaramerkki, josta Kansanlähetys tunnettaisiin valtakunnallisesti. Tarvitsemme tässä uutta innostusta, voimavarojen kohdentamista ja luovia toimintatapoja.  Meidän tulee rukoilla evankelistan armolahjalla varustettuja maallikkoja ja työntekijöitä liikkeeseemme ja kirkkoomme, Tuovinen sanoo.

– Emme voi vaieta Jeesuksesta. Hän on kirkon Herra ja Kansanlähetyksen olemassaolon ja toiminnan syy. Kansanlähetyksessä meidän tulee olla tarkkana, että Jeesus säilyy toimintamme keskipisteenä. Ihannekuvani on, että kun suomalainen kuulee sanan Kansanlähetys, ensimmäinen mielikuva hänellä on: se on se porukka, joka puhuu Jeesuksesta. 


Lue Mika Tuovisen puhe kokonaisuudessaan.

 
artikkelibanneri Uusi Tie