Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Lähetyshiippakunta kirkolliseen yhteyteen amerikkalaisen Missouri-synodin kanssa

 

Lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramiehen mukaan hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset loukkaavat uskonnonvapautta. Kuva: Lähetyshiiippakunta

Lähetyshiippakunta hyväksyi vuosikokouksessaan kirkollisen yhteyden Yhdysvalloissa toimivan Missouri-synodin kanssa. Käytännössä yhteys tarkoittaa ehtoollisyhteyttä ja oikeutta saarnata toisen kirkkokunnan tilaisuudessa.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta piti vuosikokouksensa Helsingissä 14.11. Hiippakuntakokous on Lähetyshiippakunnan ylin päättävä elin.
Koronapandemian vuoksi etänä pidetyn kokouksen esityslistalla oli sääntömääräisten asioiden lisäksi kirkollisen yhteyden tunnustaminen The Lutheran Church – Missouri Synodin (LCMS) kanssa. Missourisynodi on noin kahden miljoonan jäsenen tunnustuksellinen luterilainen kirkko Yhdysvalloissa.
Hiippakuntakokous hyväksyi yksimielisesti kirkollisen yhteyden tunnustamisen.
Kirjeessään hiippakuntakokoukselle Missouri-synodin presidentti Matthew Harrison iloitsi siitä, että hänelle oli myönnetty valtuudet solmia alttari- ja saarnatuoliyhteys Lähetyshiippakunnan kanssa.
Lähetyshiippakunta on rohkaissut meitä selvällä sitoutumisellaan Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen vastustuksenkin edessä. Ilolla ja kiitoksella ojennan käden Missouri-synodin puolesta yhteytemme merkkinä.
Yhteinen tunnustuksemme ainoassa totuudessa, Jeesuksessa Kristuksessa, antaa pohjan hyvälle yhteistyölle, presidentti Harrison kirjoitti tervehdyksessään.
Kirkolliseen yhteyteen tähdänneitä keskusteluja LCMS:n kanssa johtanut Lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies selvitti kokousväelle, ettei kirkollinen yhteys merkitse omasta itsenäisyydestä ja hengellisestä perinteestä luopumista vaan alttari- ja saarnatuoliyhteyttä yhteisen uskon pohjalta.
Nyt seurakuntalaisemme voivat osallistua toinen toistemme ehtoolliselle ja pastorimme saarnata toinen toistemme messuissa. Varmasti yhteistyö syvenee myös teologikoulutuksessa ja lähetyskentillä – onhan Missouri-synodi vahva toimija maailmanlaajuisesti. Rohkaisevaa meidän kannaltamme on nähdä, miten Lähetyshiippakunta tunnustetaan kirkkona ja työtämme arvostetaan, piispa Soramies valotti päätöksen merkitystä.