Kristinuskon asema säilyy ruotsalaisessa uskonnonopetuksessa

 

Maanantaina esitellyssä peruskoulun opetussuunnitelmassa kristinusko sai muita maailmanuskontoja vahvemman aseman Ruotsissa. Aiemmin suuret maailmanuskonnot oli opetussuunnitelmassa kaavailtu samalle viivalle.

Opetuksen tavoitteena on esimerkiksi antaa tietoa siitä, kuinka kristillinen perinne on vaikuttanut ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvoihin. Opetusministeri Jan Björklund selventää, ettei uskontoja kuitenkaan pyritä arvottamaan vaan tavoitteena on perehtyä kaikkiin maailmanuskontoihin.

-On kuitenkin selvää, että kristinuskolla on erityisasema. Se on ollut maamme vallitseva uskonto ja vaikuttanut täysin elintapaamme, toisin kuin esimerkiksi hindulaisuus. Oppilaat opiskelevat myös enemmän Ruotsin historiaa ja maantietoa kuin muiden maiden. Ei ole mahdollista opiskella yhtä perusteellisesti kaikkia uskontoja, Björklund perustelee.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Ruotsissa uskonnonopetus toteutuu uskontotiedon opetuksena. Ruotsin valtion ei ole katsomuksellisesti sitoutumaton, mikä on  koettu esteenä neutraalille uskontotiedon opettamiselle. Tästä syystä Ruotsin valtionkirkkoon kuulumattomille on annettu vapautuksia koulun uskontotiedosta.