Korkeakoulujen kevään yhteishaku uudistuu vuonna 2020

 

Kuva: Meeri Utti, Diak

Korkeakoulujen keväisin järjestettävä yhteishaku jaetaan ensi vuonna kahdeksi erilliseksi yhteishauksi. Juuri nyt on meneillään haku, jossa esimerkiksi Diakilla on avoinna 559 opiskelupaikkaa.

Valtioneuvosto antoi torstaina 14.3. uudistusta koskevan asetuksen.

Asetuksen mukaiset yhteishaut järjestetään ensimmäistä kertaa keväällä 2020.

Kevään ensimmäinen yhteishaku kattaa jatkossa vieraskieliset koulutukset sekä Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutukset. Tavoite on, että ensimmäisen haun valintojen tulokset voidaan ilmoittaa ulkomaalaisille hakijoille nykyistä aiemmin.

Kevään toinen yhteishaku suunnataan suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen. Se vastaa nykyistä kevään yhteishakua.

Osa hakijoista hakee kummassakin kevään yhteishaussa, esimerkiksi sekä suomen- tai ruotsinkieliseen koulutukseen että vieraskieliseen koulutukseen. Yhteishakujen aikataulussa huolehditaan siitä, että kummassakin haussa menestyvällä on mahdollisuus valita, minkä paikan ottaa vastaan.

Syksyllä järjestetään jatkossakin vain yksi yhteishaku.

Juuri nyt on käynnissä korkeakoulujen yhteishaku, joka päättyy ensi keskiviikkona eli 3:ntena huhtikuuta.

Esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoululla, Diakilla, on haussa 559 aloituspaikkaa kahdeksassa sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan AMK-koulutuksessa ja kahdessa YAMK-koulutuksessa viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.

Yhteishaun kanssa samanaikaisesti Diak järjestää lisähaun englanninkieliseen sosiaalialan YAMK-koulutukseen ja erillishaun korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille, kuten romani- ja maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Erillishaussa voi hakea sairaanhoitaja- tai sosionomikoulutukseen Helsingin-kampukselle.

Diak vastaa yli 90 prosentista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian, nuorisotyön ja lapsityön virkoihin kelpoistavasta ammattikorkeakoulutuksesta.