Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

Kysely paljasti, millaiset odotukset kohdistuvat seurakunnan varhaiskasvatukseen Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa, Espoossa

 

Kuva: Kirkon kuvapankki

Tammikuun kyselyyn vastasi lähes 160 vanhempaa. Vastauksissa toivottiin lisää toimintaa iltoihin ja viikonloppuihin sekä hiihto- ja syyslomalle.

Espoon seurakuntien päiväkerholaisten huoltajille lähetettiin sähköinen kysely tammikuussa 2019. Siinä kysyttiin tyytyväisyyttä päiväkerhojen toimintaan sekä kehittämisehdotuksia jatkoa varten.

Vastaukset paljastivat, että seurakuntien varhaiskasvatuksessa keskeistä ovat laadukkuus, monipuolisuus, kohtaaminen, kasvun tukeminen sekä pienet ryhmät, joissa voi harjoitella aikuisen tuella sosiaalisia taitoja. Kehittämisen näkökulmasta toivottiin kaikenlaista perheille suunnattua toimintaa illoiksi tai viikonlopuiksi.

Sansa Neliöb 10.9.-9.10. MJa

– Positiivista palautetta tuli sydämellisistä ja ammattitaitoisista ohjaajista sekä koko varhaiskasvatuksen toiminnan monipuolisuudesta, kertoo Espoon seurakuntien kasvatuksen asiantuntija Tiina Hänninen.

– Pienet ryhmäkoot saivat kiitosta, koska pienellä lapsella ne ovat mahdollistaneet itsenäistymisen ensiaskeleita.

Kyselyn perusteella perheet arvostivat kristillistä kasvatusta, sosiaalisten taitojen kehittymistä ja ohjaajien kykyä tukea niissä lasta. Lisäksi koettiin tärkeinä perinteisten kädentaitojen oppimista, leikkiä ja leikin tukemista sekä sitä, että lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi.

– Varhaiskasvatus on mahdollistanut perheille ja huoltajille omaa aikaa hoitaa vanhempien omia asioita sekä muita sisaruksia.

Tärkeimmäksi huoltajat kokivat tuen lapsensa kasvuun ja kehitykseen sekä uuden oppimiseen.

Yksi kyselyyn vastanneista totesi, että päiväkerho on antanut henkistä hyvinvointia.

Seurakunnilta kaivattiin vielä nykyistä enemmän perhetapahtumia, perhekerhoja, perheleirejä sekä kasvattajailtoja, joissa olisi lastenhoito.

Näitä toivottiin nimenomaan iltoihin tai lauantaipäiviin, jotta koko perhe pääsisi mukaan.

– Perheille haluttiin myös tapahtumia koulujen syysloman ja hiihtoloman aikaan. Tätä jotkut seurakunnat jo tekevätkin, mutta eivät kaikki, Tiina Hänninen toteaa.

– Toivomuksissa oli vielä yhden illan leirejä perheille, avioliittoleirejä, kesätoimintaa 5–6-vuotiaille ja perheille suunnattua avointa iltamuskaria, johon toinenkin puoliso pääsisi osallistumaan sekä myyjäisiä, kirpputoreja ja kristillisen kasvatuksen tukemista niille lapsille, jotka ovat jo koulussa.

Espoon seurakuntien päiväkerhoissa käy lähes 900 lasta. Kerhoryhmiä on noin 60.