Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kolmen eri uskonnon kalenteri on julkaistu verkossa

 

Uusi verkkokalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Kustakin pyhäpäivästä on kalenterissa asianomaisen uskonyhteisön laatima tietolaatikko.

 

Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteinen verkkokalenteri on julkaistu osoitteessa www.uskontokalenteri.fi. Kullakin uskontokunnalla on kalenterissa omat symbolinsa ja värinsä. Kalenteri sisältää uskonnollisten juhlien lisäksi kansalliset juhlapäivät. Pyhäpäivää klikkaamalla avautuu juhlasta kertova tietolaatikko. Tekstin on laatinut asianomainen uskonyhteisö.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Kalenteria voivat hyödyntää muun muassa koulut, sairaalat, vankilat ja erilaiset sosiaalialan toimijat. Julkaisija on yhteiskuntarauhaa sekä uskontojen välistä dialogia ja vuorovaikutusta edistävä, vuonna 2007 perustettu USKOT-foorumi ry.

”Kalenteri on tarkoitettu niin suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille kuin muillekin yhteiskunnan laitoksille. Näin esimerkiksi valtiovalta voi suunnittelussaan helposti huomioida tärkeät uskonnolliset pyhät”, sanoo USKOT-foorumin puheenjohtaja Jan Edström.

USKOT-foorumin viisi perustajajäsenyhteisöä ovat Suomen Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta sekä Suomen islamilainen neuvosto ry (SINE). Aloitteen uskontojen yhteistyön edistämiseksi teki tasavallan presidentti Tarja Halonen vuonna 2001.


Uskontokalenteri verkossa osoitteessa www.uskontokalenteri.fi.