Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkon saavutettavuusohjelma on syntynyt

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyrkii saavutettavuusohjelmallaan tekemään seurakunnista vammaisille helpommin lähestyttävämpiä. Kirkko yrittää vastata vammaisten vaikeuksiin esimerkiksi kuullun ymmärtämisessä tai kirkkorakennuksiin pääsemisessä ja muissa esteiden ylittämisessä.

 

Kuopiossa Kirkon diakoniapäivillä on julkaistu Kirkon saavutettavuusohjelma. Ohjelma pyrkii vammaisjärjestöjen avulla parantamaan kaikkien ihmisten mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan. Ohjelmalla tähdätään vammaisten ihmisten tasavertaiseen osallistumiseen kirkossa. Ohjelman asiakirjan laatinut ryhmä koostui teologeista ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoista. Ohjelman periaatteet koostuvat neljästä määräävästä käsitteestä: saavutettavuus, esteettömyys, yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

”Ohjelmassa on sisäänkirjoitettuna näkemys elämän moninaisuudesta, jolloin ihmisiä ei luokitella erityisryhmiin. Lähtökohtana on ajatus, että kaikki ovat tasavertaisina osallisia kirkon toiminnassa. Se rohkaisee lisäksi rekrytoimaan työhön ja vapaaehtoistehtäviin ennakkoluulottomasti myös vammaisia henkilöitä”, Invalidiliiton esteettömyysasiamies Harri Leivo sanoo.

Kirkkohallituksen ohjelmatyön sihteeri Tiina Peippo sanoo ihmisten asenteiden olevan suurin este, ja niitä on myös vaikea muuttaa. Hän huomauttaa, ettei Jumala luokittele ihmisiä eriarvoiseen asemaan, jonka vuoksi ihmistenkään ei tulisi toimia sillä tavoin. Hän peräänkuuluttaa kirkon avoimuutta kaikille. Hänelle vain kaikkien kirkko vaikuttaa uskottavalta Kristuksen kirkolta.

Ohjelma tarjoaa myös erilaisia käytännöllisiä tapoja tehdä kirkko vammaisille saavutettavammaksi. Näitä ovat esimerkiksi kulkureittien ja opasteiden selkeyttäminen, seurakunnan tilojen esteettömyys, valaistuksen parantaminen ja viittoma- ja selkokielisen materiaalin käyttö.