Ihmisiä ja ilmiöitä: Suomalainen kohtaa seurakunnan tyypillisimmin joko mediassa tai hautausmaalla

Kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti esityksen sähköisten kokousten mahdollistamisesta

 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkolliskokous päätti yksimielisesti kiirehtiä voimassa olevan kirkkolain muuttamista siten, että kirkon toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisinä.

Kirkkolain muuttamisen tavoitteena on turvata ja tehostaa kirkon toimielinten toimintakyky koronapandemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa.

Sähköiset kokoukset myös joustavoittavat pitkien etäisyyksien seurakuntien päätöksentekohallintoa. Ratkaisu pienentää myös kokousmatkoista tulevia kuluja ja edistää kirkon ilmastotavoitteiden toteutumista.

Perheniemi neliöb. vkot 23-24. MJa

Kirkkolain muutos edellyttää eduskunnan hyväksyntää.

Kirkon viestintä