Kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti esityksen sähköisten kokousten mahdollistamisesta

 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkolliskokous päätti yksimielisesti kiirehtiä voimassa olevan kirkkolain muuttamista siten, että kirkon toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisinä.

Kirkkolain muuttamisen tavoitteena on turvata ja tehostaa kirkon toimielinten toimintakyky koronapandemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa.

Sähköiset kokoukset myös joustavoittavat pitkien etäisyyksien seurakuntien päätöksentekohallintoa. Ratkaisu pienentää myös kokousmatkoista tulevia kuluja ja edistää kirkon ilmastotavoitteiden toteutumista.

Tre Helluntaisrk 14.-18.4. neliöb, MJa

Kirkkolain muutos edellyttää eduskunnan hyväksyntää.

Kirkon viestintä