Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi

 

Kuva: Dora Pete

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi liittyi vuonna 2015 yli 17 500 henkilöä. Määrä kasvoi kahdella tuhannella viime vuodesta.

Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan lähes puolet kirkkoon liittyneistä oli alle 30-vuotiaita. Kirkon jäsenyys kiinnosti eniten alkuvuodesta, jolloin yli 50-vuotiaita kirkkoon liittyjiä oli huomattavan paljon.
Tiedot perustuvat kirkon jäsentietojärjestelmän ennakkotietoihin. Tarkistetut luvut saadaan jäsentietojärjestelmästä tammikuun puoleenväliin mennessä.

Lähimmäisten auttaminen on syy kuulua kirkkoon

Nuoret aikuiset (25–34-vuotiaat) perustelevat jäsenyyttään kirkossa erityisesti kirkon roolilla heikompiosaisten auttajana ja puolustajana. Myös juhlapyhien kristillisillä perinteillä ja perhejuhliin liittyvillä kirkollisilla toimituksilla on edelleen merkitystä nuoremmille kirkon jäsenille.

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Vanhempia kirkon jäseniä motivoivat lisäksi kirkon edustamat arvot, kuten kristillinen lähimmäisenrakkaus, sekä kirkon tehtävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkojen kirkkomaiden ylläpitäjänä.

Myös kirkon reagointi turvapaikanhakijoiden auttamisessa ja majoittamisessa keräsi kiitosta.  Osassa kirkon jäsenistöä toiminta nostatti myös kritiikkiä, mikä näkyi syyskuussa pienenä nousuna kirkosta eronneiden määrässä.

Eronneiden määrä laskussa

Kirkosta erosi vuoden 2015 aikana noin 43 000 henkilöä. Eroajien määrä väheni edellisestä vuodesta huomattavasti. Eronneista lähes 40 prosenttia oli iältään 18–29-vuotiaita, jotka ovat myös yleisimmin edustettuina kirkkoon liittyjissä. Yli 40-vuotiaiden osuudet kirkosta eronneissa kasvoivat loppuvuodesta.

Tutkimusten mukaan varsinkin alle 35-vuotiaat perustelevat kirkosta eroamistaan sillä, etteivät ole uskonnollisia tai eivät koe kirkkoinstituutiolla olevan heille merkitystä. Keski-ikäisillä kirkosta eronneilla perusteena korostuu myös kirkollisveron välttäminen.

Vuoden 2015 aikana kastettuja oli yli 38 000 ja kuolleita 43 000. Kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa noin 4 miljoonaa henkilöä. Kirkon jäseniä on noin 73 % suomalaisista.
(Lähde: Kirkon tutkimuskeskus)

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie

Aiheet

,