Kirkkojen kannanotto maahanmuuttoon: Keskustelu liian kovaa

 

Katolisen kirkon piispa Teemu Sippo. KUVA: Ekumenia.fi

Kolmen valtakirkon edustajat ottivat kantaa tapaan, jolla maahanmuuttopolitiikassa keskustellaan. ”Keskustelua käydään liian kovilla argumenteilla”, toteavat edustajat kolmesta kirkosta.

Kannanoton allekirjoittivat Espoon piispa Mikko Heikka, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, isä Heikki Huttunen (ort.).

Allekirjoittajat vaativat työperäisen maahanmuuton ja siirtotyöläisten aseman ja kototuttamisen kehittämistä. Kannanotossa vaaditaan myös parempaa resursointia sekä kotouttamisen käsitteen laajentamista.

Kirkkojen edustajien mielestä näkemys ihmisistä tuotantoyksiköinä on korostunut liikaa erityisesti työperäistä maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa. Myös työn perässä maahan muuttavilla on oltava oikeus täysipainoiseen elämään, kirkoista todetaan.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Kannanotossa peräänkuulutetaan maahanmuuttajien näkemistä stereotypioiden sijaan yksilöinä, joilla on erilaisia toiveita elämälleen ja erilaisia syitä muuttaa. ”Maahanmuuttajien tulee olla tervetulleita yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi”, kirkon miehet toteavat.

Kannaotossa kritisoidaan maahanmuuttajien asioiden käsittelemistä pelkästään työllistymisen näkökulmasta. Allekirjoittaneet uskovat, että kotouttamistyöhön käytetyt resurssit saadaan moninkertaisina takaisin, sillä aikuisten maahanmuuttajien kotoutuminen edistää myös toisen sukupolven sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

” Yhdistyksillä ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä rooli viranomaispalveluiden täydentäjänä ja kansalaisyhteiskuntaan pääsyn helpottajana.”, lausumassa sanotaan.

Kannanotolla halutaan vaikuttaa uuteen kotouttamislakiin, joka laajentaisi kotouttamisprosessia kaikkien maahanmuuttajien kohdalla. Lain toteutuksen pelätään kuitenkin jäävän vajaaksi ilman riittäviä resursseja.

Kannanotto liittyy Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2009 tuotolla rahoitettuun Yhdessä työhön -hankkeeseen, joka kehittää kirkon työtä maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi.

 
artikkelibanneri Uusi Tie