Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ehkä Pride-kulkueeseen

 

Jaakko Weuro. Kuvaaja: Susanna Oksanen

Pääkaupunkiseudun partiolaisten (PäPa) piirineuvostolle tehdyssä jäsenaloitteessa ehdotetaan PäPa:n liittämistä Helsingin Seudun Seta ry:n kannatusjäseneksi ja Suomen Partiolaisten keskusjärjestön liittymistä valtakunnallisen Seta ry:n kannatusjäseneksi.

PäPa:n piirineuvoston puheenjohtaja Jaakko Weuron mukaan Suomen partiolaiset nojaavat hengellisessä kasvatuksessaan Suomen evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon tunnustuksiin. Aloitteen sisältö ei hänen mielestään ole ristiriidassa niiden kanssa.

Aloitteessa pyydetään piirineuvostoa kokoamamaan partio-osasto ”seksuaalisen tasa-arvon puolesta järjestettävään” Helsinki Pride -tapahtumaan. Piirihallitus puoltaa aloitetta periaatelinjauksen ja Pride-osallistumisen osalta.

– Arvopohjaamme kuuluu avoimuus ja syrjimättömyys. Kuka tahansa on tervetullut partioon Weuro perustelee.

KRS Krito 10.-23.6.

Weuron mukaan kyse ei ole erityisesti uskonnollisesta kannanotosta.

– Mahdollinen Prideen osallistuminen on pikemminkin syrjimätöntä nuorisotyötä koskeva kannanotto. Kyse ei ole partion arvopohjan kannalta valtavasta asiasta, hän arvioi.

– Koska johdan puhetta asiasta päätettäessä, en halua kuitenkaan vielä ilmaista omaa kantaani aloitteeseen. Pidän hyvänä, että aloite on tehty. Tulemme käymään sen pohjalta hyvähenkisen keskustelun.

Alun perin kristillinen liike

Uskontokasvatus on Weuron mukaan suomalaisessa partiotoiminnassa yksi osa partiokasvatusta siinä missä erätaidotkin. Partiolaisten keskusjärjestössä uskontokasvatukselle on määritelty vastuuhenkilö, ja seurakunnissa partiotyöntekijöiden ryhmä koordinoi partiotyötä kirkkohallituksen partiotyön työalasihteerin kanssa.

– Alun alkaen partio on kristillinen liike, mutta maailmalle levitessään sen arvopohja laajentui käsittämään kaikki suuret maailmanuskonnot. Suomessa partion voidaan kuitenkin edelleen sanoa olevan kristillinen liike, koska kansankirkko on yhä merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa, Weuro pohtii.

– Suomessa on noin 800 partiolippukuntaa ja monet niistä toimivat yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa. Tyypillistä on, että lippukunta toimii seurakunnan tarjoamissa tiloissa. Partiolaisryhmät osallistuvat myös usein seurakuntien tilaisuuksiin.

Suomen Partiolaisten ja evankelisluterilaisen kirkon välille solmitun yhteistyösopimuksen 1.1.2009 mukaan seurakunnan partiotoiminta on kirkon omaa lapsi- ja nuorisotyötä.

Pääkaupunkiseudun partiolaiset päättävät Pride-kulkueeseen osallistumisesta ensi viikonloppuna.

 

 
Artikkelibanneri perussanoma