Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Kampanja antoi äänen vähemmistön vähemmistölle

 

OPKO:n pääsihteeri Jussi Miettinen

Nuotta-nuortenmedian Älä alistu! -kampanjaviikko on herättänyt paljon tunteita. Eilen illalla kampanjan taustajärjestöt kokoontuivat pohtimaan videon ympärille syntynyttä kohua.

-Kokoontuminen tapahtui hyvässä yhteishengessä. Totesimme, että kampanjan esillä pitämät arvot sekä oikeus puhua, ovat puolustamisen arvoisia asioita, sanoo OPKO:n pääsihteeri Jussi Miettinen.

Järjestöjen mukaan monet ovat tulkinneet sen vihakampanjaksi ja hyökkäykseksi homoseksuaaleja vastaan.

– Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat hyvin herkkiä ja henkilökohtaisia. Usein ne ovat myös vahvasti sidoksissa ihmiskuvaamme ja elämänkatsomukseemme. Näillä alueilla ihminen tuntea itsensä helposti uhatuksi. Tarkoituksemme ei kuitenkaan ollut synnyttää vastakkainasettelua vaan antaa ääni heille, jotaka yhteiskunnassa käydyn keskustelun myötä ovat jääneet syrjään ja vähemmistöön, Miettinen toteaa.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Spekulaatioita kampanjan lopettamisesta Miettinen pitää turhana.

– Kampanjanhan oli alun alkaenkin tarkoitus kestää viikon verran. Niin nuoret sen olivat suunnitelleet. Nyt viikko on kääntymässä loppua kohden. Arkkipiispan kannanotot eivät ole vaikuttaneet kampanjan aikatauluihin. Toki ylikuumentuneen keskustelun takia on viisasta antaa vaahdon laskeutua. Asiallinen keskustelu on nyt vaikeaa, Miettinen selventää.

Kampanja linjassa kirkon lausuman kanssa

Järjestöjen eilisiltaisessa kokoontumisessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kampanja on sisällöltään sopusoinnussa kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön kanssa, jossa todetaan: ”.Osa (homoseksuaaleista) pitää oikeana elää pidättyvyydessä. Jotkut tahtovat pyrkiä vapaaehtoisen terapian ja sitoutuneen vertaistuen avulla sisäiseen muutosprosessiin. Tärkeää on, että ketään ei leimata eikä eristetä, vaan jokaisen oikeutta toimia omantuntonsa pohjalta kunnioitetaan”

”Kampanjan tarkoituksena ei ole ollut syyllistää ketään homoseksuaalisesta taipumuksesta. Pyrimme tukemaan niitä, jotka kamppailevat samanlaisten kysymysten kanssa kuin nuortenmedia Nuotan videolla esiintyvä Anni. Tähän täytyy jo sananvapaudenkin vuoksi olla oikeus.”, järjestöjen yhteisessä tiedotteessa todetaan.

Kampanjan taustalla olevat tahot muistuttavat, että maassamme on paljon ihmisiä, jotka vakaumuksensa vuoksi pitävät kiinni siitä, että seksi on miehen ja vaimon suhteeseen kuuluva asia.

Järjestöt tahtovat myös pitää niiden puolta, jotka kamppailevat seksuaalisen rikkinäisyyden kanssa ja etsivät tukea vakaumuksensa mukaiseen elämään. Jokainen ihminen on myös seksuaalisuuden alueella haavoittunut ja keskeneräinen, mietinnössä todetaan.

Nuorten näköinen kampanja

Jussi Miettinen kertoo, että median aggressiivisesta hyökkäyksestä huolimatta nuoret ovat saaneet myös tukea ja myönteistä palautetta.

– Erityisesti ikätovereilta tullut kannustus on varmasti ollut tärkeintä, Miettinen toteaa.

Kampanja sai odottamattoman paljon valtakunnallista julkisuutta. Annin kertomus omasta elämästään saavutti yli 90 000 suomalaista Nuotan YouTube -kanavalla. Nuotan sivuilla on vieraillut yli 150 000 kävijää torstaina 24.3. teemaviikon kääntyessä loppupuolelle.

Järjestöjen tiedotteessa todetaan, että valtava kritiikkin määrä kuitenkin osoitti, että yhteiskunnassamme ja kirkossamme ei olla valmiita käymään tämänkaltaista keskustelua.

”Olemme surullisia kampanjan ja siitä mediassa syntyneiden tulkintojen aiheuttamasta mielipahasta ja kirkosta eroamisista. Järjestöissämme kunnioitamme myös eri tavalla ajattelevia ja toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan toimintaamme”.

Jussi Miettinen kertoo, että tarkoituksena on perehtyä laajaan palautteeseen, jotta voidaan arvioida, miten kampanjan keskeiset viestit tulivat ymmärretyiksi. Nuotta jatkaa edelleen työtään kristillisenä nuortenmediana, jota tekevät nuoret itse.