Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Kirkkohallitus otti kantaa kerjäämiseen

 

Kirkkohallitus päätti tänään täysistunnossaan, ettei kerjäämisen kieltäminen ole tarkoituksenmukainen keino puuttua ongelmaan. Sisäasiainministeriölle lähetettävän kannanoton mukaan ensisijaisesti olisi puututtava sosiaalisten ongelmien syihin.

Täysistunnon lausunnossa todetaan, että kerjäämiseen liittyvään rikollisuuteen on kuitenkin tärkeää puuttua rikosoikeudellisin keinoin.

Kerjäävien ihmisten tilanteen ongelmallisuus on kohdattu seurakuntien diakoniatyössä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kirkkohallituksen kannanotossa todetaan, että yhteiskunnan tehtäviin kuuluu huolehtia vähäosaisista ja köyhistä jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Huomiota tulisi lausunnon mukaan kiinnittää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, kuten naisten ja lasten olosuhteiden parantamiseen.

Romanikerjäläisille apua katuprojektista

Kirkkohallitus on osallistunut konkreettisesti romanikerjäläisten auttamiseen myöntäessään kolmivuotiseen katuprojektiin 12 500 euroa. Helsingin diakonissalaitos, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto sekä Helsingin seurakuntayhtymä ovat toteuttaneet projektia vuosina 2008-2010. Jatkohankkeessa perustetaan romanikerjäläisille kohtaamispaikka Helsingin keskusta-alueelle.

Projektissa pyritään pysymään kosketuksessa romaniväestöön ja antamaan akuuttia humanitaarista apua sekä jakamaan asianmukaista tietoa ja pitämään esillä ihmisoikeusnäkökohtien toteutumista.

Kerjäämisen kieltäminen lailla on jakanut voimakkaasti Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien mielipiteitä. Tällä hetkellä hallitus on hakemassa romanien kerjäämiselle muitakin ratkaisuja kuin asiaa pohtineen työryhmän vastikään esittämää kieltoa.