Kirkkohallitus ja hiippakunnat saivat tehtäväksi vahvistaa evankelioimistoimintaa

 

Kuva kirkolliskokouksen istunnosta elokuulta 2020. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkolliskokouksen viimeisenä päivänä 6.5.2022 käsiteltiin evankelioimista ja kirkkolakia. Käsikirjavaliokunnan mietintö koskien evankelioimistoiminnan vahvistamista kirvoitti vilkkaan keskustelun.

Kirkolliskokous antoi Kirkkohallituksen tehtäväksi laatia evankelioimistyön toimintalinjauksen. Siinä tulee kiinnittää huomiota erityisesti tavoittavaan työhön. Lisäksi kirkon henkilöstökoulutuksessa on vahvistettava evankelioimisen ja missiologisen osaamista. Kirkolliskokous pyysi myös hiippakuntia edistämään evankelioimistoimintaa hiippakunnissa ja seurakunnissa.

Aloitteen evankelioimistyön vahvistamisesta oli allekirjoittanut kaikkiaan 32 edustajaa. Kirkolliskokoukselle tehdyn aloitteen lähtökohtana on luterilaisen uskon ja kirkon heikentynyt rooli yhteiskunnassa. Aloitteessa todetaan, että erilaiset rationaaliset syyt kirkkoon kuulumiseen, kuten perinteen säilyttäminen, kirkolliset toimitukset tai kirkon monenlainen hyvän tekeminen, eivät riitä pysäyttämään kirkosta eroamisen vauhtia. ”Siksi kirkko tarvitsee vahvaa evankeliumin julistamisen ja diakonian välistä yhteyttä”, todetaan aloitteessa.

IK neliöb. vko 25-26.MJa

Käsikirjavaliokunnan mietinnössä pohditaan kattavasti evankelioinnin olemusta. Yksinkertaisimmillaan, uuden testamentin teologian pohjalta, ”evankelioiminen” tarkoittaa kaikkea ja kaikenlaista Kristuksen evankeliumin, kristillisen ilosanoman, julistamista ja opettamista.

Kirkolliskokous jätti raukeamaan edustaja-aloitteen ehdotuksen, jossa pyydettiin selvitystä siitä, kuinka paljon seurakunnat kohdentavat voimavaroja evankelioimiseen suhteessa seurakunnan muuhun toimintaan.

Käsikirjavaliokunnan mietinnöstä käytiin innostunut keskustelu, jossa käytettiin reilut 20 puheenvuoroa.

Kirkon viestintä