Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kimmo Kääriäinen Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajaksi

 

Kirkolliskokous valitsi Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan Kimmo Kääriäisen Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajan virkaa hoitavaksi kirkkoneuvokseksi. Ulkoasiain osasto muun muassa hoitaa kirkon ekumeenisia suhteita ja huolehtii kirkon lähetystyöstä sekä yhteistyöstä lähetysjärjestöjen kanssa.

Kimmo Kääriäinen on koulutukseltaan teologian tohtori ja valtiotieteiden maisteri. Kääriäinen on työskennellyt Kirkon tutkimuskeskuksen johtajana vuodesta 2001.
Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtaja johtaa ja kehittää kirkon ulkoasiain osaston toimintaa. Ulkoasiain osasto hoitaa kirkon ekumeenisia suhteita ja vastaa ulkomailla asuvien suomalaisten parissa tehtävästä kirkollisesta työstä sekä ylläpitää kirkon suhteita muihin kirkkoihin, uskontokuntiin ja kirkkojen välisiin järjestöihin. Osasto huolehtii myös kirkon lähetystyöstä ja yhteistyöstä lähetysjärjestöjen kanssa.

Jukka Keskitalo valittu Kirkkohallituksen kansliapäälliköksi

Kirkolliskokous valitsi Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Jukka Keskitalon Kirkkohallituksen kansliapäällikön virkaa hoitavaksi kirkkoneuvokseksi. Koulutukseltaan Keskitalo on teologian tohtori.
Kansliapäällikkö johtaa kirkkohallituksen virastoa ja henkilöstöhallintoa sekä vastaa kirkkohallituksen yhteyksistä viranomaisiin ja muuhun yhteiskuntaan. Kirkkohallituksen erillisyksiköt toimivat kansliapäällikön alaisuudessa.

Sansa neliöb. 1.-30.5.