Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kiina alkaa rajoittaa uskonnollisia nettisisältöjä – tarkoituksena ”standardoida uskontotiedotuspalveluita”

 

Kommunistinen puolue haluaa uudella lailla muun muassa ”taata kansalaisten uskonnonvapauden”. (Shutterstock)

Kiinan hallinto haluaa suitsia muun muassa ”ulkomaalaisten johtamia” kristillisiä verkkotilaisuuksia.

Kiinan hiipunut uskonnonvapaus kiristyy jälleen. Evangelicalfocus.com uutisoi 1. maaliskuuta voimaan tulevasta laista, jonka mukaan kiinalaiskristityt tarvitsevat valtion luvan julkaista uskonnollista sisältöä, joka tuolloinkaan ”ei saa yllyttää kumoukselliseen toimintaan tai vastustaa kommunistisen puolueen johtoa”.

Uusi laki kieltää myös ulkomaalaisten johtamat internetvälitteiset uskonnolliset tilaisuudet ja toiminnot. Valtion omistaman Global Times -lehden mukaan hallituksen tavoite on ”standardoida verkon uskontotiedotuspalvelut ja taata kansalaisten uskonnonvapaus”.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Laki tulee vaikuttamaan niin kirkkoihin, järjestöihin kuin yksilöihin. Maaliskuun jälkeen kaikkien näiden pitää hakea alueellisilta uskontoasioiden viranomaisilta lupa tuottaa uskonnollista nettisisältöä.

Sisältöjen arvioidaan siirtyvän yhä enemmän toimijoiden omille nettisivuille. Sielläkin niille asetetaan reunaehtoja, joilla varmistetaan, että kommunistinen puolue voi suodattaa uskontosisältöä tahtomallaan tavalla.

Yksi sisältöjen reunaehto liittyy lapsiin ja nuoriin: ”Uskonnolliset ryhmät eivät saa käyttää Internetiä houkutellakseen alaikäisiä uskonnollisiksi, järjestämään heitä tai pakottamaan heitä osallistumaan uskonnolliseen toimintaan.”