KD:n puheenjohtaja Sari Essayah: Hyvällä perhepolitiikalla rakennetaan lapsiystävällistä yhteiskuntaa

 

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah puhuu puoluekokouksessa 2017.

Kristillisdemokraatit on viettänyt kuluneena vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan. Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah linjasi viikonloppuna pidetyssä puoluevaltuuston kokouksessa puolueen visioksi Suomen, johon voi luottaa epävarmuuden keskellä.

Puheessaan KD:n puoluevaltuuston kokouksessa viime lauantaina puheenjohtaja Sari Essayah muistutti, että kristillisdemokratia ei ole mikään merkityksetön liike. Tämä saatiin nähdä, kun EPP:n eli Euroopan kansanpuolueen kokous pidettiin kuukausi sitten Helsingissä, missä oli paikalla noin 3000 osallistujaa lähes kaikista Euroopan maista. Suomen Kristillisdemokraatit kuuluu EPP-perheeseen. Euroopan parlamentissa, Eurooppa-neuvostossa ja komissiossa EPP on suurin ryhmittymä, jonka perustana on vahvat kristillisdemokraattiset arvot. Essayah uskoo, että kristillisdemokraattiselle ajattelulle ja arvoille on yhteiskunnassa entistä enemmän tarvetta.

Puheessaan Essayah kantoi huolta kasvavasta polarisaatiosta ja kahtiajakautumisesta mitä erilaisimmissa kysymyksissä.

IK neliöb. vko 25-26.MJa

–    Uudet teknologiat ja työn muutokset ovat jakamassa ihmisiä menestyjiin ja menettäjiin. Koulutuksen laadun murentuminen syö pohjaa mahdollisuuksien tasa-arvolta. Ilmastonmuutos ja pakolaiskriisit aiheuttavat suurta epävarmuutta. Reaktiona turvattomuuteen ja voimattomuuteen globalisoituvassa maailmassa ääriliikkeet ja –ideologiat löytävät kasvualustaa.

– Haastavassa tilanteessa täytyy pitää pää kylmänä ja sydän lämpöisenä. Meidän visiomme epävarmuuden keskellä on Suomi, johon voit luottaa.

Sari Essayahin mukaan hyvällä perhepolitiikalla rakennetaan lapsiystävällistä yhteiskuntaa – Suomea, johon voidaan luottaa.

– Tuore perhebarometri kertoo, että suomalaiset kaipaavat lisää joustoja perhevapaisiin ilman kiintiöitä – suomalaiset kaipaavat kristillisdemokraattien Taaperobonus -mallia.

Luotettava ja turvallinen Suomi on Essayahin mukaan myös sellainen, jossa vanhuusköyhyys nujerretaan.

– Tämän hallituksen leikkaukset kansaneläkkeisiin on peruttava, terveydenhuollon ja kotiin tarjottavien sosiaalipalveluiden maksukatto yhdistettävä. Omaishoitajien palkkiota on korotettava ja saatava se verovapaaksi.

Sari Essayahin mielestä Suomi, johon voidaan luottaa, rakentaa osaamiselle, työlle ja yrittämiselle.

– Koulutusleikkaukset ja opintososiaalisten etujen leikkaaminen on pysäytettävä. Panostamalla toisen asteen koulutukseen ja etsivään nuorisotyöhön pidetään kaikki nuoret osallisina. Suomi tarvitsee kristillisdemokraattien Kannustavan perusturvan -mallin sosiaaliturvauudistuksen pohjaksi. Silloin lyhytaikaisen ja osa-aikaisenkin työn vastaanottaminen kannattaa, ja auttaa ihmisiä takaisin työelämään.

– Suomi, johon voit luottaa, tarvitsee vakaan talouden pohjan eli korkeamman, vähintään 75 %:n työllisyysasteen, silloin tuetaan yrittäjyyttä, edistetään paikallista sopimista ja tuetaan työntekijöiden elinikäistä oppimista. Silloin edistetään energia-alan tutkimus- ja kehitystoimintaa, tuetaan kestävän kehityksen mukaista biotaloutta, huolehditaan metsistä ja tuetaan maatalouden kannattavuutta, summasi Essayah.