Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka: Seksuaalisen vapauden kulttuuri rikkoo perhe-elämän

 

Professori Tapio Puolimatka. Kuva: Tarja Vänskä-Kauhanen

Tapio Puolimatkan mielestä seksuaalisen vapauden kulttuurin paradoksi on, että ihmisten valinnanvapauden lisääntyminen johtaa perhearvojen murenemiseen, mikä johtaa lopulta valinnanvapauden kaventumiseen.

Valtio- ja kasvatustieteiden tohtori Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa. Lukuisissa teoksissaan Puolimatka on käsitellyt kasvatuksen, uskonnon ja tieteen aiheita filosofian näkökulmasta. Hän on toiminut myös muun muassa yliopistotutkijana sekä USA:ssa että Israelissa.

Ihmisten kyvyttömyys hallita viettejään murentaa yhteiskuntaa

Viime vuosina Puolimatkan tutkimustyö on kohdistunut avioliiton ja perheen rakenteeseen ja lasten oikeuksiin. Puolimatkalta on ilmestynyt tänä vuonna teos Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus, joka on jatkoa teoksille Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin sekä Yhteiskuntakoe lapsilla? Tuoreessa kirjassaan hän analysoi erilaisia seksuaalivallankumouksia ja kulttuurisia murrosvaiheita, joita hänen mukaansa on tapahtunut länsimaiden historiassa viisi: antiikin Kreikan ja Rooman rappeutumisvaiheet, Ranskan suuri vallankumous, Venäjän bolshevikkivallankumous ja 1960-luvulta alkanut seksuaalivallankumous.

Perheniemi neliöb. vko 49-50. MJa

–  Seksuaalivallankumous  perustuu mielikuvaan, että rajoittamaton seksuaalinen vapaus ei pelkästään anna ihmiselle vapautta toteuttaa omia mielihalujaan, vaan se luo uuden ihmisen, joka on vapautunut estoistaan ja ennakkoluuloistaan.

Puolimatkan mielestä seksuaalinen vapaus johtaa pikkuhiljaa korkeakulttuurin murenemiseen. Hän tarkoittaa korkeakulttuurilla kulttuuria, jossa yhteiskunnan eri sektorit – oikeus, moraali, tiede, taide, talouselämä ja kasvatus – ovat eriytyneet toimimaan siten, että ne ”tukevat yksilön monipuolista kehitystä samalla kun yhteiskunnan yhtenäisyys kasvaa”.

Puolimatkan mukaan seksuaalivallankumouksen aikaansaama seksuaalisen vapauden kulttuuri heikentää sen vaikutuspiirissä kasvavien ihmisten kykyä hallita viettejään. Juuri viettien valtaan antautuminen aikaansaa uskottomuutta ja rikkoo perhe-elämän eheyden. Pornografian helppo saatavuus tekee joistakin ihmisistä seksiriippuvaisia, jolloin heitä voidaan hallita heidän halujensa avulla eivätkä he muodosta kriittistä vastapainoa valtaapitäville.

Valtio lisää kontrolliaan ja manipuloi ihmisten haluja

Puolimatka väittää, että hävitystä hallitessaan ja korjatessaan vallanpitäjät saavat tekosyyn ”hallita ihmistä hänen syvimpiä halujaan myöten”.

– Perheyhteyden rikkoutuessa kehittyy monia henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia ongelmia: lasten pahoinvointi, nuorison häiriökäyttäytyminen ja nuorisorikollisuus kasvavat. Näin syntyneitä ongelmia pyritään ratkaisemaan keskitetyillä yhteiskunnallisilla toimenpiteillä, jotka lisäävät valtion valtaa ja vähentävät yksilön vapautta. Lisääntyvä vallan keskittyminen puolestaan johtaa vallan väärinkäyttöön. Vapautuessaan moraalisesta järjestyksestä ihminen joutuu niiden orjuuttamaksi, jotka osaavat manipuloida hänen halujaan.

Perheiden hajotessa valtio usein joutuu puuttumaan asioihin esimerkiksi ratkomalla huoltajuuskiistoja. Lapsia joudutaan myös sijoittamaan sijaisperheisiin.

– Sukupuolineutraali avioliittolaki on johtanut Yhdysvalloissa siihen, että jotkut katoliset hyväntekeväisyysjärjestöt eivät enää saa välittää orpolapsia adoptiovanhemmille, koska nämä järjestöt katsovat lapsen edun kannalta olevan parempi, että lapsi annetaan ensisijaisesti sellaisiin perheisiin, joissa lapsi saa korvaavan kokemuksen äidistä ja isästä.

Puolimatka kritisoi myös lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttilan Opetus- ja kulttuuriministeriölle 16. helmikuuta laatimaa aloitetta, jonka mukaan uskonnollisten yhteisöjen toimintaa tulisi arvioida säännöllisesti lasten perusoikeuksien näkökulmasta. Professori pelkää, että tällainen valtion kontrolli johtaa pahempiin väärinkäytöksiin kuin ne, joihin vetoamalla säännöllistä valvontajärjestelmää on perusteltu. Hänen mielestään uskonnolliset yhdyskunnat, jotka koostuvat kyseisten lasten vanhemmista, ovat parempia itse arvioimaan toimintaansa kuin valtion ideologisessa ohjauksessa toimivat asiantuntijat.

Tapio Puolimatka ja Helsingin yliopiston filosofian professori Timo Airaksinen debatoivat Tieteiden talolla 16.5. kello 18 yleisölle avoimessa tilaisuudessa aiheesta ”Johtaako seksuaalinen vapaus korkeakulttuurin murenemiseen”. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä keskustelijoille.