Minna Hietamäki jatkaa Luterilaisen maailmanliiton neuvoston jäsenenä

 

Minna Hietamäki, Luterilaisen maailmanliiton (LML) neuvoston jäsen, Helsingin yliopiston dosentti. Kuva: Anna Patronen/Kirkon kuvapankki

Ekumeniikan dosentti Minna Hietamäki on valittu Luterilaisen maailmanliiton neuvoston jäseneksi seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Maailmanliiton yleiskokous on parhaillaan menossa Namibian Windhoekissa.

Neuvosto on Luterilaisen maailmanliiton ylin päättävä elin noin joka kuuden vuoden välein pidettävien yleiskokousten välillä. Hietamäki on toiminut neuvostossa jo edellisellä kaudella.

”Siinä missä yleiskokouksissa korostuvat yleisemmän tason strategiset kysymykset, eräänlainen luterilaisen maailman pulssin tunnustelu, neuvoston työskentely on hyvin päätösorientoitunutta”, Minna Hietamäki kuvaa neuvoston työtä.

Hgin rttukoulu vkot 31 ja 32 Smy

Luterilaisella maailmanliitolla on suuret ohjelmat humanitaarisen apuun ja kehitysyhteistyöhön, teologiseen työskentelyyn sekä ekumeeniseen vuoropuheluun. Lisäksi liitto tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä sekä luterilaisen yhteisön sisäistä kehittämistyötä. Kaikki näihin liittyvä päätöksenteko kulkee neuvoston kautta.

Vuonna 1947 perustettu Luterilainen maailmanliitto edustaa yli 74 miljoonaa luterilaista 98 maassa.

Suomella vahva panos maailmanliitossa

”Suomen evankelis-luterilainen kirkko on halunnut olla mukana rakentamassa Luterilaisesta maailmanliitosta entistä kestävämpää yhteisöä. Kirkkona olemme tukeneet erityisesti teologista työskentelyä ja ekumeenisia dialogeja. Määrällisesti suurin osa Suomen rahallisesta tuesta menee Kirkon Ulkomaanavun kautta. Tämä tuki ohjautuu Kirkon Ulkomaanavun strategisten painopisteiden mukaisesti”, Minna Hietamäki kertoo.

Myös muita suomalaisia työskentelee merkittävissä tehtävissä maailmanliiton piirissä. Tällä hetkellä Kaisamari Hintikka toimii Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä ja teologian ja julkisen todistuksen yksikön johtajana ja Maria Immonen Maailmanpalvelun johtajana.

Neuvostossa jatkamaan valittu Minna Hietamäki työskentelee Helsingin yliopistolla Järki ja uskonnollinen tunnustaminen -huippuyksikössä. Hän on ekumeniikan dosentti ja opettaa sekä ekumeniikkaa että dogmatiikkaa. Ennen tutkijaksi siirtymistä Hietamäki toimi kansainvälisen diakonian piirissä sekä uskonnon ja psykologian opettajana. Hänellä on ollut useita luottamustehtäviä sekä Suomen ekumeenisen neuvoston, Kirkkojen maailmanneuvoston, että Luterilaisen maailmanliiton piirissä.