Hyvät: Viikon debatti ehdolla vuoden radio-ohjelmaksi: ”Lajissaan ainutlaatuinen” – Radio Dei kisaa myös juontajatittelistä

Kansanedustaja Laukkanen jätti eriävän mielipiteen lakivaliokunnassa: ”Sukupuoli ei voi olla lainsäädännössä vain kokemus- ja ilmoitusasia”

 

Kansanedustaja Antero Laukkanen muistuttaa, että ehdotettua menettelyä juridisen sukupuolen muuttamisesta voidaan käyttää väärin ja vilpillisesti, sillä Digi- ja väestötietovirasto ei voi hylätä hakemusta, mikäli laissa olevat ehdot täyttyvät. Kuva: Merja Eräpolku

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) jätti eilen eriävän mielipiteen lakivaliokunnan lausuntoon koskien hallituksen esitystä laiksi sukupuolen vahvistamisesta. Kyseessä on niin kutsuttu translaki.

– Lainsäädäntö, joka perustuu vain ihmisen omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin, ei ole kestävällä pohjalla, eikä tällaiseen suuntaan pidä lähteä. Sukupuoli ei voi olla lainsäädännössä vain kokemus- ja ilmoitusasia, Laukkanen toteaa.

Lakivaliokunta tuki lausunnossaan hallituksen esitystä, jossa keskeisenä tavoitteena on juridisen sukupuolen irrottaminen lääketieteellisestä tutkimuksesta ja diagnoosista henkilön itsemääräämisen edistämiseksi. Ainoat kriteerit sukupuolen vaihtamiselle on esityksen mukaan hakemuksessa ilmaistu kokemus sukupuolesta, asuinpaikka Suomessa tai Suomen kansalaisuus sekä täysi-ikäisyys.

Kirkkorekry Neliöb. 12.-25.2.

– Katson, ettei juridisen sukupuolen tulisi perustua jatkossakaan sukupuoli-identiteettiin, vaan biologiseen sukupuoleen, minkä vuoksi jätin asiassa eriävän mielipiteen, toteaa lakivaliokunnan jäsenenä asiaa käsitellyt Laukkanen.

– Sukupuolen käsite muuttuisi tämän esityksen myötä subjektiiviseksi sukupuolikokemukseksi. Hallituksen esityksessä samaistetaankin virheellisesti käsitteet ”sukupuoli” ja ”sukupuoli-identiteetti”.

Laukkasen mukaan sukupuoli-identiteetin käsitettä ei ole minkään maan lainsäädännössä onnistuttu täsmällisesti määrittelemään.

Laukkanen muistuttaa, että ehdotettua menettelyä juridisen sukupuolen muuttamisesta voidaan käyttää väärin ja vilpillisesti, sillä Digi- ja väestötietovirasto ei voi hylätä hakemusta, mikäli laissa olevat ehdot täyttyvät.

– Henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa selvitystä sukupuolesta ei voida luotettavasti todistaa oikeaksi tai vääräksi. Sen sijaan lääketieteellisellä diagnosointiprosessilla ja -kriteereillä voidaan estää väärinkäytöksiä.

Monet yhteiskunnan vakiintuneet toiminnot muuttuvat, jos sukupuolesta tulee ilmoitusasia.

– Hallituksen linjaama käsitys sukupuolen moninaisuudesta ja tukeutuminen ajatukseen, että sukupuoli on yhtä kuin sosiaalinen kokemus, tekee naisten ja miesten välillä tehdyn tasa-arvotyön jopa turhaksi, kun sukupuolen käsitteen luonnollinen pohja otetaan pois, Kristillisdemokraattien kansanedustaja katsoo.

Eriävässä mielipiteessään Laukkanen toteaa myös, ettei hallituksen esityksessä eikä valiokunnan lausunnossa ole arvioitu lakiesityksen vaikutuksia riittävän kattavasti, ja lakimuutos on viety alkuperäistä tarkoitusta pidemmälle.

– Esitetty muutos juridisen sukupuolen määräytymisessä ei ole vaikutuksiltaan vähäinen. Se koskee koko yhteiskuntaa, eivätkä sen vaikutukset ulotu vain transsukupuolisiin. Monet yhteiskunnan vakiintuneet toiminnot muuttuvat, jos sukupuolesta tulee ilmoitusasia. Lain merkittävistä ja laajoista vaikutuksista huolimatta tehdyt vaikutusarviot ovat varsin suppeat, mikä osoittaa ettei tätä lainsäädäntöä ole valmisteltu riittävällä huolellisuudella ja laajuudella, Laukkanen harmittelee.

 

Aiheet