Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

Jouni Lehikoinen on virallisesti ilmoitettu ehdolle Turun piispanvaaliin

 

Kuva: Jouni Lehikoisen verkkosivut

Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra, teologian maisteri, rovasti Jouni Lehikoinen (s. 1961), on ilmoitettu ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin.

Valitsijayhdistys jätti valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tuomiokapituliin viime viikon perjantaina.

Jouni Lehikoinen on työskennellyt Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2003. Lehikoinen on toiminut aiemmin muun muassa Karinaisten ja Paimion seurakuntien kirkkoherrana.

Perheniemi neliöb. 1.9.- MJa

Jouni Lehikoinen on koko työuransa ajan kehittänyt uusia työmuotoja kuten mopokerho, papit baanalla, seurakuntalaisten kutsuminen luistelemaan, muuttajien kutsutilaisuudet. Lehikoinen on myös tukenut turvapaikanhakijoita ja organisoinut tiimeineen maahanmuuttajien kotiutumista Turkuun ja seurakuntaan. Mikaelinkirkko on hänen kirkkoherra-aikanaan tullut tutuksi monista uusista ja uudenlaisista tilaisuuksista, kuten keskusteluilloista, erikoismessuista (dance, pop, hevi jne.) ja konserteista.

Lehikoisen mukaan valittavan piispan täytyy nähdä kuinka kirkon on uudistuttava, mutta luotettava sanomaansa. Piispan on pystyttävä toimimaan monissa ympäristöissä ja laitettava itsensä likoon: keskustellen, haastaen ja kommentoiden. Hengellisen elämän monimuotoisuus ja seurakuntien toiminnan tuntemus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä piispan työkenttiä – hallinnon sijaan piispa luo edellytyksiä ja arvostaa yhteisöjä ja yhteistyötä. ”Piispan tulee olla hengellinen johtaja, eikä kirkollinen kabinettipersoona”, Lehikoinen toteaa verkkosivuillaan.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu alkoi 6.7. ja päättyy 7.9. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Suhdeluku on siis puolet ja puolet. Maallikkovalitsijoista suurin osa on arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot ovat paikallisesti valinneet omat edustajansa. Seurakuntakohtainen valitsijoiden lukumäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Näin valittujen lisäksi äänioikeutettuja maallikkovalitsijoita ovat myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Turun arkkihiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021 ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021.