Jad Hashmonan kibbutsi ”loistaa valoa” Juudean vuorilta

 

Ayelet ja Daniel Ronen vierailivat toukokuun alussa Suomessa kertomassa, millaista on elää Jeesukseen uskovana juutalaisen valtion keskellä.

Israelissa, Tel Avivin ja Jerusalemin välissä, sijaitseva Jad Hashmona on Israelin ainoa kibbutsi, jonka kaikki asukkaat ovat Jeesukseen uskovia. Jad Hashmona muodostaa tiiviin yhteisön, joka ”loistaa Jeesuksen valoa” juutalaisten keskellä.

Joukko suomalaisia kristittyjä vapaaehtoisia perusti Jad Hashmonan vuonna 1971 Juudean vuorille. Sen nimi – kahdeksan muistoa – juontaa kahdeksasta natsi-Saksalle vuonna 1942 luovutetusta juutalaisesta. Jad Hashmonaa perustettaessa Israelissa oli ennenkuulumatonta, että maata annettiin vuokralle ei-juutalaisia asutuksia varten. Pian kibbutsille muutti myös messiaanisia juutalaisia. Jad Hashmonan puheenjohtaja Ayelet Ronen tuli 9-vuotiaana perheensä kanssa Jad Hashmonaan.

Jad Hashmonassa vaalitaan yhteisöllisyyttä

Jad Hashmonassa asuu noin 250 ihmistä. Sen asukasmäärä lähes tuplaantui muutama vuosi sitten alueelle valmistuneiden uusien asuntojen myötä, Ayelet Ronen kertoi. Suurin osa Jad Hashmonan nykyisistä asukkaista on messiaanisia juutalaisia. Kibbutsilla on Ronenin mukaan solmittu monia avioliittoja, joissa toinen pariskunnasta on messiaaninen juutalainen ja toinen kristitty.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Aelet Ronen toi esiin, että yhteisöllisyyteen panostetaan paljon Jad Hashmonassa. Erityisen tärkeänä siellä pidetään sitä, että Israelin messiaanisten juutalaisten ja kristittyjen nuoret voivat tavata toisiaan ja kokea toveruutta ja yhteyttä. Heille järjestetään monenlaisia kokouksia, retkiä ja vaelluksia. Ronen muistuttaa Raamatun sanoista: ” Lapset ja nuoret vievät näkyä eteenpäin.”

– Nykyisin yhteisöllisyyttä koetaan paljon ruudun ääressä, facebookissa, twitterissä ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Jad Hashmonassa, kuten muissakin Israelin kibbutseissa, ihmiset kokoontuvat yhteen tapaamaan toisiaan kasvokkain. Israelissa yhteisöllisyys on erittäin tärkeää. Monelle Jeesukseen uskovalle suurin haaste onkin kohdata yksinäisyys – Perhe usein hylkää juutalaisuudesta toiseen uskontoon kääntyneen.

Ayelet Ronen kuvaa, että lähes joka kuukausi Jad Hashmonassa vietetään kastetilaisuuksia. Niissä kastetaan lukuisia nuoria. Kibbutsilla järjestetään myös juutalaiseen perinteeseen kuuluvia bar mitsva ja bat mitsva -juhlia pojille ja tytöille sekä monia messiaanisten juutalaisten tilaisuuksia, joihin tulee osallistujia eri puolilta Israelia.

Naiset kouluttavat käyttämään panssariajoneuvoja

Ayelet Ronen muistuttaa, että Israel on juhlinut lyhyen ajan sisällä 50-, 70- ja 100-vuotisjuhlia. Viime vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta vuoden 1967 kuuden päivän sodasta ja 100 vuotta Balfourin julistuksesta, jossa Iso-Britannia sitoutui tukemaan Maailman Sionistijärjestön tavoitetta juutalaisten ”kansallisen kodin” perustamisesta. Hiljattain Israelin valtio juhli 70-vuotista itsenäisyyttään.

Juuri ennen itsenäisyysjuhlia Israelissa muisteltiin kuitenkin sodissa kaatuneita ja terrorismin uhreja, Ayelet Ronen kertoi. Menetykset – jotka  ovat vielä tuoreena muistissa – sekä  ilo itsenäisyydestä ovat maassa läsnä rinnakkain.

Israelissa kaikki pojat ja tytöt menevät armeijaan 18-vuotiaina. Daniel ja Ayelet Ronenin yhdeksänhenkisestä perheestä – johon kuuluu kuusi omaa lasta ja yksi kaksi vuotta sitten perheeseen otettu kasvattipoika – kaksi  tytärtä on tällä hetkellä armeijassa. Toinen tyttäristä päätti juuri upseerikurssin ilmavoimissa ja toinen opettaa panssariajoneuvojen tietojärjestelmien käyttöä. Ronenin mukaan kaikki Israelin armeijan panssarikouluttajat ovat naisia.

– Maailmalla puhutaan paljon tasa-arvosta. Tämä on hyvin käytännöllistä tasa-arvoa: palvele maatasi siinä tehtävässä, mitä osaat parhaiten. Emme ole mitään sotaintoilijoita, mutta Israel on pieni maa suurten vihollisten keskellä. Siihen asti, kunnes Jumala antaa rauhan, tämä on meidän todellisuuttamme.

Aikaisemmin armeija suhtautui  ennakkoluuloisesti Jeesukseen uskoviin nuoriin peläten, että he ovat turvallisuusuhka, Ronen paljasti. Viime vuosina armeijaan on tullut kuitenkin paljon uskovia upseereja ja komentajia. Armeijassa on havaittu, että he voivat luottaa uskoviin.

Israelin valtio turvaa Ayelet Ronenin mukaan vahvasti itseensä ja omaan sotilaalliseen voimaansa, koska se kokee olevansa yksin.

– Israelilaisten pitäisi kuitenkin nähdä, mitä Jumala tekee, sillä Israelin menestys tulee Jumalalta, Ronen muistutti.

Jad Hashmona on vaarassa jäädä laajenevan asutuksen jalkoihin

Jad Hashmonassa on koettu iloisten hetkien lisäksi myös monia haasteita. Vuoden 2016 lopulla tuhopolttona alkaneet laajat metsäpalot pysähtyivät vain muutaman sadan metrin päähän Jad Hashmonasta. Daniel Ronenin mielestä kyseessä oli Jumalan ihme. Kibbutsille evakuoitiin myös naapuriston ortodoksijuutalaisia tulipalojen keskeltä.

Daniel Ronen toi esiin, että sekä ortodoksijuutalaisen että arabiasutuksen laajeneminen Jad Hashmonaa ympäröivillä vuorilla saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa kibbutsille ongelmia. Läheisessä Abu Goshin kylässä asuu Israeliin myönteisesti suhtautuvia arabeja, joita kibbutsilaiset eivät koe uhkaksi, mutta arabien Jad Hashmonaa vastapäätä sijaitsevalle uudelle asuinalueelle kaavaillaan jopa 900 uutta asuntoa, joihin asutettaisiin Etelä-Jerusalemin arabeja. He suhtautuvat juutalaisiin vihamielisesti. Vaarana on Danielin mukaan myös, että ortodoksijuutalaisten asutus laajenee aivan Jad Hashmonan porteille asti, koska osa siitä vuoresta, jolla kibbutsi sijaitsee, on edelleen valtion omistuksessa, vaikka maa-alue on luvattu Jad Hashmonalle.

Daniel pyysi kuulijoita rukoilemaan, että Jumala varjelisi Jad Hashmonaa, jotta se voisi jatkaa suomalaisten perustajiensa aloittamaa tärkeää työtä.

Suomessa toimiva Jad Hashmonan ystävät ry on perustettu vuonna 1984. Se tukee Jad Hashmonaa rukouksin ja auttaa sitä taloudellisesti erilaisissa hankkeissa.