Inkerin kirkon tv-työ on vahvistunut

 
Oksana Dyba.

Inkerin kirkon Karjalan rovastikunnan tiedottaja Oksana Dyba tietää, että Karjalan TV:ssä nähtävä suomenkielinen Kristinuskon ABC -ohjelma houkuttelee ruudun ääreen myös suomen kielen opiskelijoita. Kuva: Annaleena Pakkanen.

Karjalan rovastikunnan tiedottaja Oksana Dyba iloitsee, että lopetusuhan alla ollut Inkerin kirkon tuottama tv-ohjelma Kristinuskon ABC saa yhä jatkua. Lisäksi Karjalan TV:ssä on alkanut uusi ohjelma, jonka tekemistä hän koordinoi.

Karjalan TV on Venäjän valtiollinen kanava, joka näkyy koko Karjalan tasavallan alueella. Valtaosa ohjelmistosta on venäjänkielistä, mutta sääntöjen mukaan kanavalla on oltava tietty määrä ohjelmia myös kansallisilla kielillä.

Kahdesti kuussa nähtävä Kristinuskon ABC on suomenkielinen ohjelma, joka sai alkunsa jo 1990-luvulla. Ohjelma tekstitetään venäjäksi, mikä laajentaa katsojakuntaa ja houkuttelee ruudun ääreen myös suomen kielen opiskelijoita. Oksana Dyba tietää, että esimerkiksi yliopisto-opiskelijat ovat saaneet tehtäväkseen verrata ohjelman tekstitystä ja puhuttua kieltä.

TV7 neliöb 24.11.-10.12.MJa

– Ehkä nämä opiskelijat eivät muuten olisi avanneet tv:tä. Olipa tarkoitus katsoa ohjelmaa mikä tahansa, Jumala voi puhutella katsojia, Oksana Dyba pohtii.

Epäsäännöllisemmin tehtävästä Potretti-ohjelmasta on toistaiseksi nähty kaksi jaksoa. Inkerin kirkon ja Karjalan TV:n yhteistyöllä toteuttamaa ohjelmaa kuvataan eri seurakunnissa, ja se valottaa uskon vaikutuksia ihmisten elämään.

Inkerin kirkko toimii enimmäkseen venäjäksi

Inkerin kirkossa on seitsemän rovastikuntaa ja noin 80 seurakuntaa, aina Siperiaan asti. Aktiivijäseniä kirkossa on noin 4500, mutta pari kertaa vuodessa jumalanpalveluksissa käyviä on kaksinkertainen määrä.

Nykyään valtaosa Inkerin kirkon jäsenistä ja siten myös toiminnasta on venäjänkielistä. Joissain seurakunnissa on lisäksi suomen-, mordvan- ja karjalankielistä toimintaa. Myös Inkerin kirkko -lehti ilmestyy sekä venäjäksi että suomeksi.

Kirkon mediatyö on yhä vahvemmin netissä ja somessa

Oksana Dyba on Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) niin sanottu kansallinen työntekijä Inkerin kirkon mediatyössä. Karjalan rovastikunnan tiedottajan roolin lisäksi hän tekee moninaista työtä Kontupohjan seurakunnassa. Myös vapaaehtoisten panosta tarvitaan, sillä seurakunnassa on vain kaksi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen palkattu työntekijä.

Kun Sansa aloitti Inkerin kirkon mediatyön tukemisen vuonna 1992, työn painopiste oli radiossa ja painetussa mediassa, kuten Inkerin kirkko -lehdessä. Nyt kirkko tekee mediatyötä yhä vahvemmin netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Myös Oksana Dyban työstä yhä enemmän aikaa kuluu nettisivujen ja sosiaalisen median parissa. Sosiaalisen median kanavista tärkein on Venäjällä erittäin suosittu VKontakte, mutta Inkerin kirkko on myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Lisäksi YouTubesta voi katsoa Karjalan televisiossa lähetettyjä kirkon ohjelmia – myös muualla kuin Karjalan tasavallan alueella. Mediatyöllä on merkitystä: netti, some ja tv-ohjelmat tavoittavat niitäkin, jotka asuvat kaukana lähimmästä kirkosta.

 
Sansa artikkeliban 15.11.alkaen,MJa