Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Huumori tulee Jumalalta

 

-Kristillinen draama on paljon muutakin kuin Raamatun kertomusten esittämistä. Kuva: Minttumaria Ukkonen

Sofian Talo tekee kristillistä draamaa arjen tutuista tilanteista, jotka saavat sekä nauramaan että itkemään. Omien elämäntilanteiden tunnistaminen esityksissä hoitaa ja puhuttelee monia katsojia. Kaiken pohjana on Raamattu.

Sofian Talon naiskaksikko Leena Ylimäki ja Liisa Kujala näyttävät esimerkkiä siitä, ettei kristillinen tarkoita vakavaa ja harmaata. Esitysten aiheet ovat usein niin arkisia, että moni katsoja huomaa näkevänsä kuin pätkiä omasta elämästään. Näin siitä huolimatta, että Sofian talo esiintyy monen ikäisille ja hyvin erilaisista ihmisistä koostuville ryhmille. Draaman kautta voidaan käsitellä vaikeitakin asioita, niitäkin joista puhuminen on vaikeaa. Sofian talo lähestyy asioita huumorin keinoin. Vaikka katsojat välillä ulvovat naurusta, myös itku saattaa päästä. Niin lähelle ja syvälle omaa elämää voi draama tulla.

Ylimäki kertoo, että heidän tavoitteenaan on herätellä ihmiset ajattelemaan ja pohtimaan asioita.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

–         Toivomme monen huomaavan esitysten kautta, ettei usko ole vain kirkkoon ja jumalanpalvelukseen kuuluva asia, vaan se on kaikessa läsnä, siellä arjessakin.  Emme yleensä dramatisoi Raamatun kertomuksia sellaisinaan, vaan ennemminkin pyrimme välittämään niiden sanomaa. Moni lukee Raamattua niin kuin sen henkilöt olisivat kovinkin kaukaisia ja erityispyhiä. Mutta nehän olivat ihan tavallisia ihmisiä, niin kuin mekin. Raamatun asiat on tarkoitettu ihan jokaiselle, ja juuri sinne arkeen.

Sofian Talon esityksissä on nähty teemoja jotka liittyvät esimerkiksi Raamatun naisiin ja erilaisiin lähetystyö-tilanteisiin. Erityisen herkullisia Raamatusta nousseita henkilöitä ovat olleet esimerkiksi Ruut ja hänen anoppinsa. Sen kautta on voitu käsitellä monia naisia koskettavaa anoppi-miniä-teemaa, hymyilee Kujala ja lisää erään tärkeän:

–         Ne arjen Martat ja Mariat!

Halu vaikuttaa toiminnan kautta yhdisti

-Draaman kautta voi käsitellä vaikeitakin asioita, kertovat Sofian Talon Leena Ylimäki ja Liisa Kujala.

Ylimäki on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Hän on lukenut pääaineena erityispedagogiikkaa ja sivuaineena draamakasvatusta. Tällä hetkellä hän työskentelee draama-alan yrittäjänä. Kujala on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.  Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, ja on opiskellut myös draamakasvatusta. Sofian Talo on heidän yhteinen juttunsa, jonka toiminnan merkittävin haaste on tällä hetkellä suuri välimatka heidän kotikaupunkiensa Seinäjoen ja Raahen välillä. Esitysten suunnittelu tapahtuukin usein puhelimessa tai automatkojen aikana.

Sofian Talo syntyi aikoinaan ilman pitkää suunnittelua, kun molemmat vielä opiskelivat samalla paikkakunnalla. Naiset ystävystyivät ja totesivat ajattelevansa monesta asiasta samalla tavalla. Kun erääseen tilaisuuteen tarvittiin ohjelmaa, he päättivät järjestää esityksen. Aihe liittyi lähetystyöhön, ja myöhemmin se esitettiin useita kertoja muissakin paikoissa. Kutsuja alkoi tulla, ja kun ohjelmalehtiseen piti kirjoittaa esityksen järjestäjän nimi, se keksittiin. Silloin oli vuosi 2009.

Sofian Talo on sellainen talo jossa on monta huonetta. Emme halunneet olla vain draamaryhmä. Se olisi rajoittanut liikaa, naiset kertovat. He halusivat jättää mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan, johon voisi kuulua draaman lisäksi myös musiikkia ja kuvia. Talon nimeksi valikoitui Sofia. Nimi tarkoittaa viisautta, ja viisaus tarkoittaa Vanhassa testamentissa myös Jeesusta.

–         Sieltä meidän viisautemme on peräisin.

Hyvä huumori on älyn lahja, tiedetään Sofian Talossa. Heidän esityksissään nauraminen ei ole tyhjän nauramista. Jumalalla on paljon huumorintajua ja se on Hänen lahjansa. Sofian Talon kivijalka on Jumalan Sana, ja Raamattu on esityksissä aina tavalla tai toisella läsnä.

Jumala järjestää palaset oikeille paikoilleen

Kristillinen draama puhuttelee myös sen tekijöitä itseään. Koska esitykset perustuvat johonkin Raamatusta nousevaan ajatukseen, sen työstäminen vaikuttaa myös esittäjään. Naiset kertovat, etteivät aina tehdessään huomaa, kuinka merkityksellisiä aiheet ovat. Mutta kun joku katsojista tulee lopuksi sanomaan, että esitys on puhutellut ja hoitanut, he oivaltavat itsekin, miten suurten asioiden äärellä ovat olleet.

–         Erityisen hyvältä tuntui, kun eräs nainen tuli kertomaan nähneensä vuotta aiemmin esityksemme. Siitä noussutta ajatusta hän oli koko vuoden kantanut mielessään.

Molemmat naiset kokevat saaneensa Jumalalta kutsun tähän tehtävään. Heidän rukouksensa on, että Jumala saisi toimia heidän kauttaan.

–         Esitysten vaikuttavuus ei perustu meidän taitoihimme tai omiin voimiimme. Jumala järjestää palaset kohdalleen. Monta kertaa on käynyt niin, että tilaisuudessa on ollut myös puhuja, jota kuunneltuamme olemme voineet vain todeta, miten hyvin oma esityksemme on sopinut samaan teemaan.

Tavalliset höpsöt naiset

Ei ole olemassa teemoja joita Sofian talossa tietoisesti vältettäisiin. Esityksissä nähdään asioita jotka nousevat Ylimäen ja Kujalan omasta elämästä. He keräävät aiheita myös siitä, mitä näkevät ja kuulevat. Naisyleisölle yleinen aihe on arjessa jaksaminen ja väsyminen.

–         Haastavissa tilanteissa on helppo luulla, että minä olen ainoa jonka elämä on tällaista. Mutta esitys viestii, että niin on muillakin. Sillä tavalla omasta huonommuuden tunteesta voi päästä voitolle, ja nähdä itsensä arvokkaana ja ihmeenä, kertoo Ylimäki.

–         Ja kyllä miehetkin ovat tulleet kyynelsilmin kiittämään esityksestä, siis tehoaa draama heillekin, Kujala iloitsee.

Seurakunnissa voi huomata, ettei kovin usein tulla edes ajatelleeksi, että tilaisuuksissa voisi perinteisten puheiden ja musiikin vaihtoehtona olla draamaakin. Ylimäki ja Kujala toivovat, että Sofian talon olisi mahdollista esiintyä aiempaa enemmän. Unelmana on ollut myös se, että Sofian Talo voisi joskus olla ihan oikea talo, jossa toimintaa voisi järjestää.

–         Se voisi olla vaikka draamaleirejä tai naistenkutsuja. On niin hoitavaa saada yhdessä nauraa asioille, joita vain naiset ymmärtävät.

Sofian Talon naisten omiin hahmosuosikkeihin lukeutuu Karkun evankelisen opiston Naisten Pysäkki-tapahtumassakin ihastuttanut Parkanon Veikko, jonka oma emäntä on lähtenyt viettämään viikonloppua Emäntäpäiville. Silloin Veikko soittaa Kansanradioon ja hykerryttävään tyyliinsä havainnoi emännän poissaolon vaikutuksia kotona.

–         Ja mummoja on aina kiva esittää, ja höpsöjä naisia.

Siis tavallisia naisia, Kujala lisää ja molemmat purskahtavat nauruun.