Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Helsingin Sanomat kirjoittaa enemmän islamista kuin kristinuskosta

 

Kuvakaappaus Helsingin Sanomien verkkosivuilta.

Areiopagi-verkkolehden artikkelista selviää, että Helsingin Sanomien uskontoa käsittelevät jutut liittyvät useammin islamiin kuin kristinuskoon.

Maakuntalehdissä puolestaan kristinuskolle annetaan eniten tilaa. Tutkimustulokset perustuvat dosentti, filosofian tohtori Johanna Sumialan ja  tutkimusjohtaja Katja Valaskiven johtaman hankkeen tekemään lehtivertailuun (Helsingin Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Kaleva).

”Islamin suuren osuuden vuoksi Helsingin Sanomien voi väittää olevan profiililtaan poikkeuksellinen myös silloin, kun sitä verrataan kansainväliseen mediaan, esimerkiksi brittilehdistöön, jossa kristinuskosta kirjoitetaan selvästi islamia enemmän”, Sumiala kirjoittaa Areopagi-verkkolehdessä.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Hänen mukaansa Helsingin Sanomien islamaineiston määrä ei lainkaan suhteudu Suomessa asuvan muslimiväestön määrään, joka on edelleen vain prosentti koko väestöstä.

Yksi selittävä tekijä islamin näkyvyydelle uskontouutisissa on Helsingin Sanominen valtakunnallisuus. Sumiala toteaa, että maan johtavana sanomalehtenä sen tehtävänä on välittää kansainvälisiä uutisia lukijoilleen. Suurin osa Helsingin Sanomissa julkaistuista uskontouutisista onkin
ilmestynyt ulkomaanosastossa (64 %).

Kaikissa tutkituissa lehdissä kristinuskoa käsittelevistä jutuista enemmistö sijoittui Suomeen ja liittyi evankelis-luterilaisuuteen.

 
artikkelibanneri Uusi Tie