Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Helsingin piispanvaalin ehdokasasettelu käynnistyy keskiviikkona 15.3.

 

Kuvat: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki, LWF/M. Renaux ja Marko.fi

Helsingin piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 15.3. ja päättyy 15.5.2017. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Piispaehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

Helsingin nykyinen piispa Irja Askola siirtyy eläkkeelle lokakuun lopussa. Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2017. Piispan virkaan vihkimys järjestetään Helsingin tuomiokirkossa 12.11.2017.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Vaalin ensimmäinen kierros käydään 16.8.2017. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 1.9.2017.

Helsingin piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1786. Äänioikeutetuista puolet on Helsingin hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput 870 äänioikeutettua suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

Tähän mennessä piispanvaliin on ilmoittautunut jo kolme kandidaattia: professori Jaana Hallamaa, kirkkoherra Teemu Laajasalo ja apulaispääsihteeri Kaisamari Hintikka.

Vaalipaneelit

Helsingin tuomiokapituli järjestää hiippakunnan alueella kolme vaalipaneelia ennen ensimmäistä vaalikierrosta.

Ensimmäinen on keskiviikkona 24.5. Helsingin Agricolan kirkossa klo 18 alkaen. Toinen paneeli käydään Vantaan Myyrmäen kirkkosalissa keskiviikkona 31.5. klo 18. Kolmas paneeli pidetään Porvoon suomalaisessa seurakuntakodissa keskiviikkona 7.6. klo 18.