Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Helsingin pienyrittäjät arvostavat kirkon järjestämää vertaistukea

 

Helsingin seurakuntayhtymän ja Pääkaupunkiseudun yrityskummien esiselvitysprojektista, jossa kartoitettiin helsinkiläisten pienyrittäjien tuen tarpeita, tilannetta ja jaksamista käy ilmi arvostus kirkon järjestämää vertaistukea kohtaan. Verkostot koetaan tärkeiksi erityisesti poikkeustilanteissa.

Viime vuosien talouskriisi on koetellut pienyrittäjien toimeentuloa ja jaksamista. Esiselvitykseen haastatellut pienyrittäjät kokivat hyväksi, että joku kantoi huolta heidän tilanteestaan ja järjesti heitä tukevaa toimintaa.

Helsingissä toimii yli 40 000 yritystä, joista suuri osa on alle viiden työntekijän pienyrityksiä.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Jo vuodesta 2009 alkaen Helsingin seurakuntayhtymän yhteiskunnallisessa työssä on otettu erityisesti huomioon pienyrittäjät. Helsingin seurakuntien Pienyrittäjien tukihanke (2010-2014) etsi keinoja tukea kriisiin joutunutta pienyrittäjää henkisellä ja liiketoiminnallisella puolella sekä verkotti pienyrittäjiä toisiinsa.

Lähde: Helsinginseurakunnat.fi
Kuva: Pixabay/Nemo