Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Harva suomalainen uskoo kaikkien pääsevän taivaaseen

 

Suomalaisten usko siihen, että kaikki pääsevät taivaaseen, on hiipunut 12 vuodessa 23 prosentista 9 prosenttiin. Ennen vuosituhannen vaihdetta Antti Kylliäisen kirjoitettua kirjansa Kaikki pääsevät taivaaseen, tällaisen liberaalin julistuksen sanottiin sopivan ihmisten mielille.

Suomalaisten usko siihen, että kaikki ihmiset lopulta pelastuvat, on vähentynyt huomattavasti. Kun pastori Antti Kylliäinen vuonna 1997 julkaisi kirjansa Kaikki pääsevät taivaaseen: Välttämättömiä tarkistuksia kristillisiin opinkohtiin, sen sanomaa sanottiin jopa muodikkaaksi ja nykyihmiselle sopivaksi.

Vuoden 1999 Gallup Ecclesiastica -tutkimuksen mukaan 23% suomalaisista uskoi lopulta kaikkien ihmisten pelastuvan. Viime vuodelta vastaava luku oli 9%. Luvut käyvät ilmi tuoreesta kirkon nelivuotiskertomuksesta Haastettu kirkko – Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Suomalaisten käsitykset kuolemanjälkeisestä ovat muuttuneet myös muilta osin. Aiemmissa kyselyissä vuosilta 1999, 2003, 2007 noin viidennes suomalaisista on valinnut perinteisen kristillisen opetuksen mukaisen vaihtoehdon, jonka mukaan ”kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja toisille seuraa iankaikkinen elämä ja toisille kadotus”. Vuoden 2011 kyselyssä näin uskovien osuus oli lähes puolittunut 12 prosenttiin. Laskua on tapahtunut myös niiden osuudessa, jotka uskovat ihmisten syntyvän tähän maailmaan uudelleen.

Niiden osuus, jotka uskovat, että kuolemassa kaikki elämä loppuu, on pysynyt lähes ennallaan kahteen edelliseen tutkimuskertaan verrattuna. Vuonna 2011 osuus oli 34%.

Eniten oli kasvanut niiden osuus, jotka ovat epävarmoja siitä, mitä kuolemanjälkeisestä elämästä tulisi ajatella. Vuonna 2011 yli neljäsosa vastaajista (27 %) ilmoitti, ettei osaa sanoa, mitä kuolemanjälkeisestä ajattelevat, kun vuonna 2007 heitä oli vain viisi prosenttia.